Save The Moonbears
Sweden Nederlands

DE GALBERENBOERDERIJEN IN VIETNAM ZIJN AAN HET VERDWIJNEN – DORP NA DORP

De medewerking van inwoners brengt het doel: de definitieve beëindiging van deze wreedheid in Vietnam, steeds dichterbij. Het dorp Phung Thuong, gelegen in de buitenwijken van Hanoi, is berucht om zijn berengal-productie. Maar daarin komt nu verandering. Vorige maand op een regenachtige zaterdag zijn meer dan 200 gepensioneerden en circa 30 kinderen bijeengekomen in het gemeentehuis. De kinderen tekenden en kleurden afbeeldingen van beren, terwijl ouderen behandeld werden door 4 traditionele artsen, dit alles onder auspiciën van Animals Asia.
 
De meeste patiënten klagen over rugpijn en arthritis, de algemeen bekende gevolgen van een leven van hard werken. Bij de behandeling van talrijke gezondheidsklachten in dit dorp werd altijd gebruik gemaakt van berengal. Maar vandaag is Phung Thuong een van de laatste bolwerken van de berengal-industrie in Vietnam. Het dorp is niet groot, maar er zitten toch maar liefst 200 galberen gevangen bij 37 eigenaren. En daarom is Animals Asia  hier vertegenwoordigd. Om een eind te maken aan de berengal-industrie moeten zij de zaak bij de bron aanpakken. Vandaar dat de dorpelingen voorgelicht moeten worden over de alternatieven voor berengal. Deze worden hen uitgelegd en voorgeschreven door de traditionele artsen die zij vertrouwen.
 
Tuan Bendixsen, Directeur van Animals Asia Vietnam: De meeste dorpelingen die deze bijeenkomst bijwoonden zijn ouder dan 50 jaar. Zij vormen een groep van de bevolking voor wie het zeer moeilijk is de meningen te veranderen, maar zij waren toch bereid te luisteren en toonden oprecht belangstelling voor de aangedragen alternatieven. We koesteren dan ook de hoop dat we de mensen aan het denken hebben gezet en hen duidelijk hebben gemaakt waarom ze voortaan beter kunnen afzien van berengal voor het bevorderen van hun gezondheid.
 
Onder de toehoorders bevonden zich ook bestuursleden van het Volkscomité van Phung Tuong en van het Departement van Natuurbescherming en Volksveiligheid van Phung Tuong. Met deze partners werkt Animals Asia samen in hun beleid om de berengal-industrie in Vietnam een halt toe te roepen – en onze gemeenschappelijke inspanningen hebben gelukkig al geleid tot tastbare successen.
 
Tuan Bendixsen: Toen we voor het eerst in de provincie Quang Ninh, aan het werk gingen, leek de zaak hopeloos. Maar doordat we ons niet uit het veld lieten slaan, en de plaatselijke autoriteiten ons bijstonden, kwamen we vorig jaar zover dat we de laatste galberenboerderij van Quang Ninh konden sluiten en zo de provincie galberenvrij konden maken. Hetzelfde willen we doen in Phung Tuong. We kunnen op de ingeslagen weg voortgaan. Dankzij de steun van de plaatselijke bevolking, die op de hoogte is gebracht van de wreedheden van de berengal-productie, en dankzij de medewerking van de plaatselijke autoriteiten, kunnen we een eind maken aan de berengalindustrie in Phung Tuong en daarbuiten. Vandaag is het in Vietnam niet meer de vraag: “Zal de berengalindustrie tot het verleden gaan behoren?”, maar: “Wanneer zal het zover zijn?”
 
In 2005 werden nog 4.239 beren gehouden. Vandaag zijn dat er nog circa 1200. Mede dankzij uw steun en mooie donaties. Laten we nu nog verder doorzetten...
 
Stichting Save the Moonbears Nederland

Foto's