Save The Moonbears
Sweden Nederlands

Nieuws 2016

Nieuws 2016 » Animals Asia sluit dierentuin.
DE DIERENTUIN VAN HANOI HEFT ZIJN DIERENCIRCUS OP
Teken ook dat dit voorbeeld wordt gevolgd.
 
De Dierentuin van Hanoi heeft onlangs zijn circus zonder enige ophef gesloten. Dit is het resultaat van vele jaren overleg in het samenwerkingsverband tussen hen en Animals Asia. Doel hierbij is om programma`s voor dierenwelzijn op te zetten. Animals Asia gaf daarbij steeds aan, dat het dieronvriendelijke circus eigenlijk gesloten diende te worden. Gelukkig is dit dus nu inderdaad gebeurd. Voor ons reden om een welgemeend Dank u wel te zeggen, en wij zouden het op prijs stellen als u hetzelfde zou willen doen. Help ons alstublieft om dit goede nieuws te verspreiden, onder de titel: Dank u wel, Dierentuin van Hanoi.

Animals Asia tekende in 2014 een overeenkomst met deze dierentuin, waarin deze dierenbeschermingsorganisatie adviezen en practische steun geeft om het welzijn van de dieren in de dierentuin te bevorderen. In samenwerking met Wild Welfare, Change for Animals Foundation en Yorkshire Wildlife Park, heeft Animals Asia deze dierentuin een aantal belangrijke welzijnsverbeteringen aan de hand gedaan. Onlangs werd in de overeenkomst de garantie opgenomen dat de olifanten eindelijk in vrijheid door het voor hen afgezette gebied kunnen lopen, na jarenlang aan kettingen vastgeklonken te zijn geweest. Dit contact heeft nu een nieuw stadium in zijn ontwikkeling bereikt, met het nieuws dat het dierentuin-circus van Hanoi gesloten is.
 
Nguyen Tam Than, directeur Dierenwelzijn van Animals Asia Vietnam, sprak:
De sluiting heeft in alle rust, zonder brede aankondiging, plaatsgevonden en we zijn de dierentuin enorm dankbaar voor deze belangrijke stap. Enerzijds gaan wij door met wreedheden aan het licht te brengen, maar anderzijds zijn wij ook gaarne bereid om elke vooruitgang op het gebied van dierenwelzijn openlijk te erkennen. En hier is beslist sprake van een belangrijke vooruitgang. Bij onze voortdurende inspanningen om de levensomstandigheden van de dieren in de dierentuin van Hanoi te verbeteren, hebben we steeds gepleit voor sluiting van het circus-gedeelte.

Het programma tot verrijking van dierenlevens in de dierentuin Hanoi:
 
1. Als dieren in gevangenschap niet gestimuleerd worden, lijden ze door verveling en worden ze in hun natuurlijke gedragingen gefrustreerd.
 
2. In de dierentuin van Hanoi krijgen de dieren een prettiger leven dankzij het verrijkings-programma, dat door Animals Asia is samengesteld.
 
3. Hiermee worden aan verveling lijdende dieren gelukkiger gemaakt.
 
4. Het zoeken en bemachtigen van voedsel prikkelt de dieren tot activiteit.
 
5. Het zoeken naar verstopt voedsel houdt de makaken bezig.
 
6. Een constructie van bamboe in 3 lagen biedt de gevlekte luipaard rustige plekjes om wat te luieren.
 
7. Met deze kabels kunnen de dieren hun natuurlijke gedrag nabootsen.
 
8. Een door Animals Asia gesteund verrijkings-programma maakt het leven van de dieren in de dierentuin van Hanoi een stuk aangenamer.

Behalve dat deze organisatie geholpen heeft om de olifanten van hun kettingen te bevrijden, hebben Animals Asia en hun zuster-organisatie de verzorgers in de dierentuin gegevens verstrekt over de voordelen van de verrijkings-methoden waardoor de dieren dagelijks bezig gehouden worden. Ook hebben zij met het personeel van de dierentuin samengewerkt om nieuw materiaal voor het omheinen aan te schaffen. Daarbij hoorden ook platforms waarin beren en tijgers kunnnen klimmen. Hierdoor wordt er minder gevochten. Ook  beschikken de gevlekte luipaarden nu over allerlei bouwsels, verhogingen en wandelpaadjes. De makaken hebben hoge bamboe-zitjes, hangmatten, schommels en voedsel-verstoppertjes, waarmee ze lichamelijk en geestelijk actief blijven.
 
Verder heeft Animals Asia een Nationale Werkgroep van dierentuin-directeuren en regerings-ambtenaren opgericht, en sindsdien allerlei richtlijnen ontworpen voor het welzijn van dieren in gevangenschap in Vietnam. Als de richtlijnen eenmaal goedgekeurd zijn door de werkgroep, zullen ze aan de nationale autoriteiten ter hand gesteld worden, om opgenomen te worden in een nationaal beleidsplan.

Dave Neale, directeur Dierenwelzijn van Animals Asia zei het volgende:
 
Zoals we tegen het gebruik van circusdieren zijn, zo hebben we ook ernstige bezwaren tegen het houden van dieren in gevangenschap alleen voor amusement. Onze samenwerking is erop gericht het welzijn van de dieren te bevorderen en het leven van dieren in dierentuinen zoveel mogelijk te verrijken. Als we dierentuinen de rug toekeren zou dat betekenen dat datgene waarin we geloven niet kan worden waargemaakt. Daartoe behoort ook het beeindigen van het optreden van dieren. Door onze hulp, onze deskundigheid en onze pleidooien zijn we in een positie geweest dat we steeds konden aandringen op deze beeindiging van het dierentuin-circus van Hanoi. Wij zijn er nog niet helemaal, want er zijn nog meer dier-onvriendelijke activiteiten bij dierentuinen in Vietnam, maar wel is dit een moment om u hartelijk te bedanken! Want dankzij u en vele andere dierenvrienden was het mogelijk om dit te bewerkstelligen. En wij zijn er zeker van dat dit niet aan de aandacht van andere dierentuinen zal ontsnappen!

Wij verzoeken u om via onderstaande link te tekenen en de tekst ook aan anderen door te sturen.
 
Dank u wel!