Save The Moonbears
Sweden Nederlands

Nieuws 2015

Nieuws 2015 » Beschermde dieren in Vietnam
BESCHERMDE DIEREN STERVEN OP GROTE SCHAAL IN VIETNAM
 
De Vietnamese autoriteiten hebben toegegeven dat meer dan 700 galberen in gevangenschap het afgelopen jaar zijn gestorven. De getallen die deze week door de autoriteiten voor publicatie zijn vrijgegeven laten zien dat 1.245 beren nog gevangen worden  gehouden, terwijl dit aantal in 2014 nog 1987 was. Het aantal sterfgevallen wordt door de autoriteiten toegeschreven aan ouderdom. Animals Asia denkt echter dat ook aanzienlijke aantallen beren gestorven zijn door andere oorzaken.


 
Voor iedere gevangen beer die sterft, zijn de autoriteiten verplicht een lijkschouwing te verrichten om de doodsoorzaak vast te stellen. Tevens dient men erop toe te zien dat de gestorven beren verbrand worden, zodat voorkomen wordt dat lichaamsdelen illegaal op de zwarte markt worden verkocht. Het blijft onduidelijk of een dergelijk protocol opgevolgd is bij de 742 beren die vorig jaar gestorven. Dit rapport kwam vlak na onze berichtgeving over de beren in Halong Bay, waar van de 49 beren, die ondervoed en verwaarloosd waren, zoals Animals Asia in november 2014 aan het licht bracht, inmiddels nog slechts 19 in leven waren.
 
Directeur Tuan Bendixsen, directeur van Animals Asia Vietnam, zei het volgende: Uit deze aantallen blijkt dat hetgeen we in Halong Bay hebben meegemaakt, waar boeren publiekelijk toegaven dat hun beren doodhongerden, op grote schaal zou kunnen plaats vinden. Wat ons nog de meeste zorgen baart: we hebben een onbevestigd bericht ontvangen dat er beren opzettelijk zijn gedood, en dat hun lichaamsdelen op de zwarte markt zijn verkocht, omdat de boeren erop uit zijn zoveel mogelijk schadeloosstelling binnen te halen. We hebben hier te maken met de laatste stuiptrekkingen van de meedogenloze berengal-industrie in Vietnam, en alleen de regering heeft de macht om te beslissen over de manier waarop deze industrie definitief zal verdwijnen.
 
Animals Asia doet een beroep op de autoriteiten om te garanderen dat de berengal-industrie zo snel en respectvol mogelijk beeindigd zal worden. Aangezien er reservaten en opvang-centra bestaan, moeten reddingsacties aangemoedigd worden. Bovendien moet erop toegezien worden, dat degene die nog galberen in bezit hebben, deze zo goed mogelijk verzorgen. Het verkopen van de dieren levend of dood dient bestraft te worden, evenals het nalaten van het bieden van de benodigde zorg.


 
De oprichtster en CEO van Animals Asia, Jill Robinson: Vietnam staat op het punt om een eind te maken aan de berengal-industrie. De markt is in elkaar gezakt en het besef van de wreedheid waarmee de gal-productie gepaard gaat heeft gemaakt dat de meeste mensen het product niet meer willen kopen. De regering verdient onze waardering omdat ze achter ons staat en ons toestemming geeft om de beren te redden en het bewustzijn bij het publiek aan te wakkeren. Nu moet zij deze taak zo goed mogelijk gaan afronden.
 
Hoewel de berengal-industrie al sinds 1992 officieel is verboden in Vietnam, lijkt er nu pas echt een einde aan deze wrede praktijken te komen. In 2005 werden de gevangen beren van micro-chips voorzien en kregen de boeren toestemming om de dieren te houden, onder voorwaarde dat er nooit meer gal aan hun lichaam zou worden onttrokken. In 2012 werden nog 2.400 beren officieel op de boerderijen gevangen gehouden, waarna hun aantal afnam tot 1.987 in 2014.
 
Animals Asia dringt nu bij de regering aan op toestemming om de 19 overgebleven gevangen beren in Halong snel te bevrijden. Na een campagne die al sinds januari gevoerd wordt en het verzamelen van meer dan 100.000 handtekeningen met het dringende verzoek om handelend op te treden, moeten de autoriteiten nu echt Animals Asia een mandaat gaan geven om deze beren-groep te bevrijden.