Save The Moonbears
Sweden Nederlands

Beren in Thailand Wildlive Friends Foundation Thailand.

Bowi » Bowi
Maak kennis met Bowie, de onlangs bevrijde Maleise sunbeer. We kregen een oproep van een verontruste lokale groep dierenvrienden, die Bowie van een jager gekregen had. Ze riepen de WFFT telefonisch om hulp. Toen het reddingsteam aankwam bij het huis waar Bowie opgevangen werd, waren ze ontzet over wat ze te zien kregen: het dier zat gepropt in een heel nauw kooitje, waar ze zich nauwelijks in kon bewegen. Bovendien had ze een touw strak om haar nek, wat haar nog meer belemmerde in haar bewegingen.


 
Op de rode lijst van bedreigde diersoorten van de IUCN (International Union for the Conservation of Nature) worden Maleise zonberen als kwetsbaar aangemerkt. De twee grootste bedreigingen voor de zonberen zijn het verlies van leefgebied en de commerciële jacht. Gezien hun afhankelijkheid van een bosrijke omgeving, is het duidelijk dat de grootschalige ontbossing, die de afgelopen 30 jaar in Zuid-Oost-Azië heeft plaats gevonden, geleid heeft tot een dramatische vermindering van de voor deze dieren onontbeerlijke natuurlijke omgeving. Door ongecontroleerde exploitatie van levende dieren en de handel in lichaamsdelen, is het aantal van deze dieren schrikbarend teruggelopen. We mogen verwachten, dat de commerciële exploitatie zich de komende 30 jaar nog zal voortzetten, tenzij deze omlaag gebracht wordt door het toepassen van strenge maatregelen tegen stroperij.  
 
Het commerciële stropen van beren voor de handel in wilde dieren vormt een ernstige bedreiging in de meeste landen, vooral daar waar de ontbossing weinig of geen aandacht krijgt, zoals bv. In Thailand, waar bijna al het overgebleven bos deel uitmaakt van beschermde gebieden. Het doden van beren is illegaal in alle landen in Zuidoost-Azië, maar controle is er helaas nauwelijks. In Thailand schatten locale jagers de afname van het aantal zonberen door de commerciële stroperij in een bepaalde streek op maar liefst 50% in 20 jaar. In Myanmar, Thailand, Laos, Cambodja en Vietnam worden zonberen gewoonlijk gestroopt voor hun galblazen en berenklauwen. Het eerstgenoemde wordt gebruikt als traditioneel geneesmiddel, het laatste als dure delicatesse....
 
Zonberen en Aziatische zwarte beren worden gehouden op boerderijen in Vietnam, in kleine privé-ondernemingen. Gewoonlijk worden de beren uit het wild geroofd, om deze kleine boerderijen (opnieuw) te bevoorraden. Andere motieven om zonberen te doden zijn: het voorkomen van schade aan de gewassen, het houden van deze dieren als middel van bestaan, angst voor beren uit nabij-gelegen dorpen, en het gevangen nemen van kleine beertjes als speeltjes (voor kinderen), waarvoor de moeder gedood wordt.
 
Het beertje Bowie werd naar het hospitaal van WFFT gebracht en onderzocht. Ze is nu nog in het hospitaal en krijgt speciale verzorging door de dierenarts van de WFFT, omdat ze nog heel jong is. We taxeren haar leeftijd op ong. 4 of 5 maanden. Op deze leeftijd zou ze nog volkomen afhankelijk zijn van haar moeder, zou nog melk bij haar moeten drinken en zou haar in al haar bewegingen moeten gaan volgen.
 
Ondanks dat zij nu geen moeder meer heeft, geniet Bowie nu van het alternatief: haar dagelijkse wandelingetjes met leden van het team van dierenartsen. We hopen dat we haar, als ze opgroeit, in een van onze groepen zonberen in een open veld kunnen plaatsen, en haar zo ook de ruimte kunnen geven die we haar zo van harte gunnen.
 
Dank voor uw aandacht en al uw steun hiervoor.