Save The Moonbears
Sweden Nederlands

Nieuws 2015

Nieuws 2015 » Moonbears
Galberen oftwel Moonbears zijn de meest gestroopte en gesmokkelde beren ter wereld.

In een recent rapport van Interpol, is te lezen, dat van alle beersoorten, de galberen het meest misbruikt worden. De wereldwijde handel in beren en producten ervan wordt geschat op jaarlijks maar liefst 2 miljard dollar.

Daarbij worden nog steeds zowel galberen in het wild, als galberen in galboerderijen misbruikt. Gal van wilde beren kan wel tot 65 maal meer geld opbrengen dan die uit galboerderijen.
 
Hiermee worden de beweringen van galberen-eigenaren tegengesproken dat het legaal fokken van galberen het stropen van beren in het wild zou doen afnemen.


 
Lees HIER het volledige rapport van Interpol 2014 report by Traffic, dat is uitgegeven door Humane Society International. De oprichtster en CEO van Animals Asia, Jill Robinson, zegt hierover: Dit komt helemaal overeen met wat we al eerder gezegd hebben. In plaats van het doen verminderen van de aantallen gevangen galberen in het wild, heeft de legale markt van berengal in China het stropen alleen maar verergerd. Zowel om aan de grote vraag naar gal te kunnen voldoen, als om het aantal beren in galboerderijen verder aan te vullen.
 
Het rapport van Interpol doet een beroep op regeringen wereldwijd om in samenwerking de berenpopulaties op onze aarde te redden. David Higgins, Hoofd van de Dienst Milieubehoud van Interpol: Als we de coördinatie nog verder versterken, kan dat een aanzienlijke invloed uitoefenen op bendes die bij de handel betrokken zijn. Eensgezindheid bij het maken van mondiale plannen, die politie, douane en dierenorganisaties samenbrengen, is van het grootste belang als we de complexe netwerken in deze handel willen ontmantelen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   In dit rapport is tevens te lezen dat in Azie de illegale handel in beren tussen 2000 en 2011 bijna verdrievoudigd is. Bovendien werd geconcludeerd dat galberen het meest verhandeld worden en dat de aantallen van de Maleise beer oftewel honingbeer in de afgelopen 30 jaar met 30% zijn afgenomen, vooral door ontbossing en handel. Beide constateringen zijn natuurlijk dramatisch voor beide beer-soorten.
 
Jill Robinson voegde hieraan toe: Wij zijn Interpol dankbaar voor hun rapport over de handel in beren en hun producten, waarin aangegeven wordt hoezeer deze handel verder vergroot is. Deze vindt over de hele wereld plaats en er worden enorme geldbedragen aan verdiend, ten koste van de berenpopulaties in diverse delen op aarde. De roep van Interpol om mondiaal tegen deze handel actie te voeren is iets dat wij van harte verwelkomen. Het onderwerp verlangt een internationaal optreden en we zijn altijd bereid en gemotiveerd om met alle partijen samen te werken bij het vinden van oplossingen.

U ziet dat er nog heel veel werk te doen valt, om deze nobele en prachtige dieren te helpen in de ongelijke strijd met de mensheid...

Uw steun blijft heel hard nodig en alleen met ons allen kunnen wij dit blijven volhouden. Iets dat deze dieren absoluut verdienen!