Save The Moonbears
Sweden Nederlands

Nieuws 2015

Nieuws 2015 » Nalatenschap van twee zwitserse dierenvrienden.
HOE DE NALATENSCHAP VAN TWEE ZWITSERSE DIERENVRIENDEN NOG STEEDS GALBEREN BEVRIJDT.
 
Dat onze kollega's van Animals Asia veel donaties goed kunnen gebruiken voor de enorme taken die zij op zich hebben genomen is u zeer bekend. Maar behalve deze welkome donaties kunnen zij gelukkig ook gebruik van de steun die zij ontvangen van de Marchig Animal Welfare Trust, bij hun nooit aflatende werk om de dieren te bevrijden uit de berengal-industrie in China en Vietnam.
 
Deze stichting werd opgericht door de inmiddels overleden mevrouw Jeanne Marchig uit Geneve, iemand met een groot hart voor mensen en dieren. Zij heeft veel acties geleid op het gebied van dierenwelzijn, ter herinnering aan haar echtgenoot, de schilder Eiannino Marchig. Nadat ook zijzelf overleed kon de door hen opgerichte stichting doorgaan met het steunen van dierenprojecten en het bevorderen van de strijd tegen wreedheid jegens dieren, met als basis het legaat van de beide erfenissen van dit echtpaar. Een van de organisaties die hier veel baat bij hebben is Animals Asia van Jill Robinson.


 
Jill Robinson sprak over deze stichting het volgende:
De leuze van Animals Asia ' We gaan door totdat de wreedheden beeindigd zijn' is niet zomaar een frase zonder verstrekkende plannen, ze is het hart van alles wat we ondernemen. We hebben de opdracht om, letterlijk door het bevrijden van dier voor dier, het lijden van de dieren uit de wereld te helpen, en in het algemeen alles op alles te zetten om een eind te maken aan de productie van berengal en aan de honden- en kattenvlees-industrie. Daarom is elke redding een succes op zichzelf. Het is moeilijk om de hevigheid van de pijn in getallen uit te drukken, maar wat we wel kunnen zeggen is, dat voor de galberen de pijn hun hele ellendige leven lang heeft geduurd. We willen dit leed van ieder individueel dier proberen te beeindigen, maar ook het grote geheel niet uit het oog verliezen. Hiertoe worden wij dagelijks geinspireerd door onze donateurs en dierenvrienden overal ter wereld en het is ongelofelijk ontroerend mee te maken hoe met name Jeanne en Giennino Marchig de strijd tegen de wreedheden ook na hun overlijden hebben kunnen voortzetten, als een blijvende nalatenschap van hun eigen ongelofelijke levens.


 
De beheerders van de Marchig Animal Welfare Trust hebben Animals Asia al die jaren met grote vrijgevigheid gesteund, en zij doen dit nog steeds door hun financiële bijdragen aan de reservaten van Animals Asia in China en Vietnam, met als speciaal doel de verzorging van de beren, waaronder voorzieningen voor spel en activiteit, en voor veterinaire zorg. Vanwege het toenemend aantal bevrijde beren en de daaraan verbonden kosten voor het beheren van de officieel-erkende reservaten, komt de royale steun van deze stichting op een uitermate belangrijk moment.
 
Jill vervolgt:
Wij hebben in China en Vietnam teams die de speelruimtes voor de bevrijde galberen ontwerpen en onderhouden, die de gebouwen met veel energie ontwerpen en bouwen en zo nodig herstelwerkzaamheden verrichten. Binnen deze omsloten terreinen zullen de nieuwe levens van deze beren zich geheel afspelen. Wij moeten nooit onderschatten hoe belangrijk het is dat we dit alles zo activerend mogelijk voor de dieren proberen te maken. Ook daarbij worden we geweldig geholpen door deze stichting.


 
Onze reservaten hebben wereldwijd bewondering geoogst, maar degenen die de gang van zaken het beste kunnen beoordelen, zijn de beren zelf. De glunderende snuiten van onze beren, te zien hoe ze met elkaar stoeien, hoe ze de kwellingen van hun leven als galberen te boven komen, en hoe gelukkig ze dan een veel beter tweede deel van hun leven kunnen genieten. We hebben geen woorden om onze dankbaarheid hiervoor uit te drukken wat dit geschenk voor ons betekent! Elke redding is een compensatie voor wat de vroegere eigenaars met deze dieren hebben misdaan. We zijn niet alleen onze verplichting nagekomen om de dieren in leven te houden, we proberen ook onze belofte te houden om ervoor te zorgen dat dit leven een echt gelukkig leven zal zijn. Samen met de Marchig-stichting en natuurlijk met de steun van alle donateurs kunnen we deze belofte waarmaken en we kunnen niet dankbaar genoeg zijn voor hun ruimhartigheid en liefde voor de beren, die nu zo intens genieten van hun tweede kans op een echt gelukkig leven.