Save The Moonbears
Sweden Nederlands

Nieuws 2015

Nieuws 2015 » Overheid Vietnam.
OVERHEID VIETNAM GEEFT OVERTREDING WETTEN TOE
 
De Vietnamese autoriteiten hebben toegegeven dat enkele boerderijen in Halong Bay de regelgeving over het houden van galberen geschonden hebben. Maar met deze erkenning is wellicht dan wel de weg geopend voor het redden van een aantal van deze beren. Een verslag van het Vietnamese Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling beschrijft uitvoerig hoe 9 galberen gehouden worden in omstandigheden die tegen de regelgeving indruisen. Volgens deze zelfde wet zouden de beren dan door de regering in beslag genomen moeten worden, aangezien de staat de enige wettelijke eigenaar is van alle galberen die zich in Vietnam in gevangschap bevinden.
 
Als de beren door de autoriteiten in beslag genomen zouden moeten worden, zou voor de dieren de meest voor de hand liggende oplossing zijn dat ze overgebracht worden naar een nabijgelegen opvangcentrum van Animals Asia. Over het lot van de beren is echter nog geen besluit genomen. Het rapport zal eerst overhandigd worden aan de Premier, die vervolgens zal beslissen wat er met de dieren gaat gebeuren. Volgens directeur Tuan Bendixsen is Animals Asia  vastbesloten de overlevende beren in Halong Bay te bevrijden, maar zij kunnen niet handelend optreden zonder toestemming van de overheid. In dit rapport wordt beweerd dat slechts 9 van de 19 beren gehouden worden in omstandigheden die tegen de Vietnamese wetten ingaan. Dit kunnen we moeilijk aannemen, gezien het feit dat zoveel beren al van honger gestorven zijn. Helaas geven de wettelijke voorschriften niet precies aan hoeveel voedsel aan een galbeer per dag moet worden toegediend. We moeten er nu op aandringen dat deze 9 beren overgebracht worden naar ons reservaat. Wij hopen dat we de autoriteiten kunnen gaan overtuigen dat ook de overgebleven dieren daarna moeten volgen.


 

Eind november 2014 onderzocht Animals Asia 49 beren die in gevangenschap leefden en berichtten dat velen ervan leden aan ondervoeding, open wonden en enkele ervan zelfs ledematen misten. Sindsdien zijn 30 beren gestorven, zodat er nog maar 19 zijn overgebleven.
 
Nu enkele berenhouders publiekelijk te kennen geven dat ze niet meer voor de beren kunnen zorgen en hen niet eens genoeg te eten kunnen geven, heeft Animals Asia bij de autoriteiten gepleit voor toestemming om deze dieren over te brengen naar hun volop geprezen reservaat in Tam Dao.