Missy

Dit prachtige Sunbeertje (Helactos malayanus) werd gered door een motor club uit Vientiane, de hoofdstad van Laos. Haar oorspronkelijke eigenaar had haar als huisdier gekocht op een van de vele illegale markten waar wilde dieren openlijk verhandeld worden in Laos. Toen het voor hem te duur werd om voor haar te zorgen,  wilde hij het dier eerst gaan verkopen aan Chinese zakenlieden die hiervoor belangstelling hadden getoond.
 
Maar dat werd gehoord door enkele leden van een motorclub, die veel om dieren geven. Deze groep mannen had gehoord van het Laos Wildlife Rescue Center en slaagde erin de eigenaar over te halen om het beertje aan hen af te staan.  Het dier kwam bij ons opvangcentrum aan onder escorte van 20 motorrijders!

Onze huidige beren-opvang zit eigenlijk al vol, zodat we dit nieuwe beertje geen omheinde plek voor haar alleen kunnen geven. We nemen haar echter mee op dagelijkse wandelingen met de nodige afleiding, terwijl we er ook aan werken om haar kracht en levendigheid te bevorderen, maar uiteraard willen we haar ook zo snel mogelijk zelf naar buiten laten gaan! Ook willen we graag dat ze in staat zal zijn om in de klimpalen te klauteren en lekker op haar gemak te poedelen in een vijver en we willlen haar een omgeving bieden waarin ze zo goed mogelijk kan opgroeien tot een grote, sterke beer.

Helaas staan de gebeurtenissen van de kleine Missy niet op zichzelf. Want de illegale handel in beschermde wilde dieren, groeit helaas zeer snel in Laos. Niet alleen in het land zelf neemt de particuliere vraag naar vlees van beschermde wilde dieren verontrustend toe, een groot percentage van de vraag komt ook van rijke buurlanden, zoals Vietnam en China. De meeste van deze dieren zijn bestemd voor menselijke consumptie, maar sommigen ervan komen terecht in de handel in huisdieren, en slechts enkelen hebben het geluk te worden opgevangen in een van de weinige reddingscentra voor wilde dieren in Laos. Daar we in dit land het enige reddingscentrum zijn voor allerlei diersoorten, legt dit een zware druk op onze middelen om de illegale handel te bestrijden en de grote toevloed van geredde dieren op te vangen.
U kunt ons daar echter heel goed mee helpen! Wij zijn momenteel bezig fondsen te werven, waarmee we de mogelijkheden willen uitbreiden zoals er meer beren zoals Missy door ons kunnen worden opgevangen en verder kunnen worden verzorgd!