Bazan en Wendles

Bazan en Weldnes eindelijk vrij.

Dankzij uw steun en giften hebben wij weer een boerderij kunnen sluiten en de laatste twee beren gered van deze boerderij. Door de oproep hebben wij veel reacties en steun gekregen. Eindelijk zijn ze vrij. Het is ons weer gelukt met uw steun, want zonder uw hulp hadden wij dit niet mogelijk kunnen maken. Bazan en Wendles gaan nu een nieuw en pijnloos leven tegemoet.

Op dinsdag 11 April kregen wij toestemming om de laatste twee beren weg te halen van een  beerboerderij, met de samenwerking van het Staatsbosbeheer, inclusief het sluiten van de boerderij. Toen wij aan kwamen, zagen wij twee bange ogen met gebogen hoofden, dit betekende  maar één ding dat zij hadden veel pijn, en zaten hun hele leven in donkere en vieze kooien.

Wilt u de beren blijven steunen, voor medicatie , operaties, en de verzorging doneer dan een klein bedrag !

Heel erg bedankt !

Datum Omschrijving Type Bedrag (€ 1000,00) 14-04-2017Naam: Animlas Asia Foundation Omschrijving: We transferred 1,000
Tegenrekening GB37CPBK08021168004394 Mutatiesoort Internet bankieren (GT)
Mededelingen Naam: Animlas Asia Foundation. Omschrijving: We transferred 1,000 euros donation for the two bears
Weldnes and Bazan. Foundation Save The Moonbears the Nederlands
IBAN: GB37CPBK08021168004394 GT 1.000,00

Wij hebben 1000 euro overgemaakt voor de Redding van Bazan en Wendles.

Beerboerderijen.

Op beer boerderijen in Vietnam worden al meer dan 25 jaar Aziatische zwarte beren gevangen gehouden in te kleine metalen kooien niet groter dan de beer zelf. Beter bekend als maanberen (één van de acht soorten beren ter wereld), zo genoemd om hun prachtige sikkelvormige geel/gouden markering op hun borst, worden deze Aziatische zwarte beren dagelijks gemolken voor gal door middel van het diep inbrengen van roestige metalen katheters in de galblaas en of via permanent open geïnfecteerde gaten in de maag van waaruit het gal “druppelt”, de zogeheten “free dripping” methode. De beren leiden een leven van marteling voordat zij uiteindelijk een tergend langzame dood sterven als gevolg van chronische infecties. Voor de poorten van de hel – een helpende hand

Beren gekooid voor het leven. productie boerderijen voor hun gal. Beren die meer dan 25 jaar in kooien leven. De tragische realiteit van beren boerderijen is het duidelijkst zichtbaar in de schokkende fysieke conditie van de beren – van Andrew, Freedom, Belton en Frodo, met ontbrekende ledematen als gevolg van berenklemmen in het wild, tot Crystal en Gail waarvan de tanden zijn afgezaagd en nagels van klauwen barbaars voorgoed afgehakt met als reden dat gal melken dan gemakkelijker is.

Verwondingen, als gevolg van de tralies van te kleine kooien, over de gehele lengte van hun toch al door pijn geteisterde lijven. Hoofdwonden, die duiden op hun mentale trauma, die zij jarenlang hebben moeten doorstaan, waarbij zij keer op keer hun hoofden tegen tralies slaan in panische pogingen om hun verstandige geest te blijven stimuleren.