Bazan en Wendles

Bazan en Wendles eindelijk vrij.

Dankzij uw steun en giften hebben wij weer een boerderij kunnen sluiten en de laatste twee beren gered van deze boerderij. Door de oproep hebben wij veel reacties en steun gekregen. Eindelijk zijn ze vrij. Het is ons weer gelukt met uw steun, want zonder uw hulp hadden wij dit niet mogelijk kunnen maken. Bazan en Wendles gaan nu een nieuw en pijnloos leven tegemoet.

Op dinsdag 11 April kregen wij toestemming om de laatste twee beren weg te halen van een beerboerderij, in samenwerking met het Staatsbosbeheer. Deze boerderij is nu gesloten. Toen wij aankwamen, zagen wij twee gebogen hoofden met bange ogen. Dit kon maar eén ding betekenen: dat zij veel pijn hadden en zwaar geleden hadden en nog leden door de levenslange opsluiting in de donkere en vieze kooien..... 

Wij hebben op 14-04-2017 1000 euro overgemaakt voor de redding van Bazan en Wendles.

 Wilt u de beren blijven steunen, voor de broodnodige medicatie, operaties en verzorging? Doneert u dan een klein bedrag!

Heel veel dank!

Beerboerderijen in Vietnam.

In Vietnam worden nu meer dan 25 jaar (vanaf ongeveer 1989) Aziatische zwarte beren op beerboerderijen gevangen gehouden. Daarvoór werden de beren doodgeschoten en de gal uit het lichaam genomen. Maar iemand vond uit dat het economischer was de beren levend op te sluiten, zodat men elke dag gal kon aftappen. De dieren zitten in te kleine metalen kooien, niet groter dan de beer zelf.
 

Ze zijn beter bekend onder de naam ‘maanberen’ (één van de acht soorten beren ter wereld), zo genoemd om hun prachtige sikkelvormige geel/gouden markering op hun borst. Deze Aziatische zwarte beren worden dagelijks gemolken voor gal door middel van het diep inbrengen van roestige metalen katheters in de galblaas en/of via permanent open geïnfecteerde gaten in de maag van waaruit de het gal “druppelt”, de zogeheten “free dripping” methode. De beren leiden een leven van marteling voordat zij uiteindelijk een tergend langzame dood sterven als gevolg van chronische infecties.
 

Beren gekooid voor het leven, al langer dan 25 jaar...... Productie-boerderijen voor hun gal...... De tragische realiteit van beerboerderijen is het duidelijkst zichtbaar in de schokkend-slechte fysieke conditie van de beren – van Andrew, Freedom, Belton en Frodo met ontbrekende ledematen als gevolg van berenklemmen in het wild, tot Crystal en Gail waarvan de tanden zijn afgezaagd en nagels van klauwen barbaars voorgoed zijn afgehakt met als reden, dat gal melken dan gemakkelijker is. Verwondingen, als gevolg van de tralies van te kleine kooien, over de gehele lengte van hun toch al door pijn geteisterde lijven..... Hoofdwonden, die duiden op hun mentale trauma, dat zij jarenlang hebben moeten doorstaan, waarbij zij keer op keer hun hoofden tegen de tralies slaan in panische pogingen om hun verstandige geest te blijven stimuleren.