GERED - van ‘Nummer 9’ naar Cloud 9...

“No. 9” en zijn vriendjes zijn bevrijd, dank zij alle gulle gevers, dus dankzij u!

Nog maar enkele dagen geleden waren deze aanhankelijke moonbears niets anders dan nummers.  Hun waarde werd afgemeten aan het bedrag van de gal die hun eigenaar kon “oogsten” uit hun organen. Maar dank zij u allen gaan hun levens nu zó  veranderen zoals zij dit zelfs nooit gedroomd zouden hebben! Geen nummers meer, ieder van hen heeft nu zijn eigen naam. Dit zijn ze: vier meisjes en vijf jongens, negen kostbare berenlevens, die door de financiële hulp van u bevrijd konden worden en in veiligheid gebracht zijn.

 

Toen ons noodhulp-team hen bereikte, waren we verbijsterd te zien hoe ellendig de dieren eraan toe waren. We maakten ons vooral zorgen over Soul. Haar achterpoten waren misvormd, en uit de stoffige spinnewebben, die boven in haar kooi hingen, konden we opmaken dat ze heel wat jaren niet rechtop had gestaan. Meer dan twaalf jaar waren ze als machines gebruikt en hun gebroken, gehavende lichamen vertellen ons de verhalen over twaalf lange jaren van martelingen die ze hebben moeten doorbrengen in die gal-boerderij.

Beerboerderijen in Vietnam.

In Vietnam worden nu meer dan 25 jaar (vanaf ongeveer 1989) Aziatische zwarte beren op beerboerderijen gevangen gehouden. Daarvoór werden de beren doodgeschoten en de gal uit het lichaam genomen. Maar iemand vond uit dat het economischer was de beren levend op te sluiten, zodat men elke dag gal kon aftappen. De dieren zitten in te kleine metalen kooien, niet groter dan de beer zelf.
 

Ze zijn beter bekend onder de naam ‘maanberen’ (één van de acht soorten beren ter wereld), zo genoemd om hun prachtige sikkelvormige geel/gouden markering op hun borst. Deze Aziatische zwarte beren worden dagelijks gemolken voor gal door middel van het diep inbrengen van roestige metalen katheters in de galblaas en/of via permanent open geïnfecteerde gaten in de maag van waaruit de het gal “druppelt”, de zogeheten “free dripping” methode. De beren leiden een leven van marteling voordat zij uiteindelijk een tergend langzame dood sterven als gevolg van chronische infecties.
 

Beren gekooid voor het leven, al langer dan 25 jaar...... Productie-boerderijen voor hun gal...... De tragische realiteit van beerboerderijen is het duidelijkst zichtbaar in de schokkend-slechte fysieke conditie van de beren – van Andrew, Freedom, Belton en Frodo met ontbrekende ledematen als gevolg van berenklemmen in het wild, tot Crystal en Gail waarvan de tanden zijn afgezaagd en nagels van klauwen barbaars voorgoed zijn afgehakt met als reden, dat gal melken dan gemakkelijker is. Verwondingen, als gevolg van de tralies van te kleine kooien, over de gehele lengte van hun toch al door pijn geteisterde lijven..... Hoofdwonden, die duiden op hun mentale trauma, dat zij jarenlang hebben moeten doorstaan, waarbij zij keer op keer hun hoofden tegen de tralies slaan in panische pogingen om hun verstandige geest te blijven stimuleren.