Storm en Torrent

STORM EN TORRENT
 
Weer zijn 2 galberen, die de kwellingen van dat misbruik overleefd hebben, gered. Ze zijn Storm en Torrent genoemd, als herinnering aan hen die verloren gingen in de overstromingen die onlangs Vietnam getroffen hebben.
Op dinsdag 3 november haastte zich het reddingsteam van Animals Asia naar een beren-boerderij in Ninh Dan Village in Phu Tho, ong. 65 km van het beren-reservaat van Animals Asia in Tam Dao National Park, om 2 beren te redden, die al vele jaren geleden ten behoeve van de berengal-industrie gevangen waren.  De avond voor de redding maakte het team de redding wagen met twee transportkooien klaar en alle benodigdheden die nodig zijn voor de redding, en in de vroege  ochtenduren begeleidde het team de truck naar de redding locatie in een minibus.
 
Toen het team aankwam zagen ze dat het om twee berinnen ging die minstens 20 jaar lang in kooien waren gehouden in een schuur met weinig zonlicht of ventilatie. Hoewel aanvankelijk meegedeeld dat een van de beren was mannelijk, bleek dat beide vrouwelijke beren die waren gehouden in kooien in een in een loods waar maar nauwelijks zonlicht en frisse lucht doordrong. Ondanks het feit dat  het aftappen van gal bij beren al tientallen jaren illegaal is in Vietnam, was toch op de gevelplaat  duidelijk te zien, dat het hier ging om een galboerderij, en ongetwijfeld zijn deze beren het grootste deel van hun leven onderworpen geweest aan herhaalde, geregelde en pijnlijke gal-extractie.
 
 
De beren, die door hun redders Storm en Torrent werden genoemd, naar aanleiding van de verwoestende overstromingen die onlangs plaatsvonden, en die zo veel  leed en verlies van mensenlevens veroorzaakten in Vietnam, moesten verdoofd worden om uit hun kooien te worden gehaald. Hierdoor konden de bij ons aangesloten dierenartsen  de gezondheid van de dieren onderzoeken, voordat ze in de transport-kooien werden neergelegd om naar het reservaat te worden vervoerd. Het verplaatsen van de  beren naar de transportkooien verliep zonder enige moeilijkheid. Eerst tilden we Storm uit haar kooi. Haar gezondheid scheen in alle opzichten heel goed, alleen heeft ze een vreemd-vervormde achterpoot. Daarin zit een kromming en het is niet goed te bepalen of die afkomstig is van een oude wond of breuk, die gebrekkig genezen is; de afwijking kan ook ontstaan zijn doordat ze zo`n groot deel van haar leven in een kleine kooi heeft doorgebracht. Over haar algemene gezondheidstoestand en over haar gebit mogen we tevreden zijn.
 
Ook de verdoving van Torrent gaf geen problemen. Helaas heeft ze een zeer slecht gebit: 2 gebroken hoektanden en een aantal kleinere gebroken tanden, en heel wat kalkafzetting op haar gebit. Verder lijkt ze ons wat mager.  Haar extreem-lange teennagels groeiden over haar voetzolen. Het is ons gelukt die nagels netjes kort te knippen; we hopen dan ook dat ze zich hierdoor prettiger zal voelen en makkelijker zal kunnen lopen.
 
In 2017 sloot Animals Asia een exclusief verdrag met de Vietnamese regering, om de berengal-industrie in Vietnam geheel en al te beëindigen. Met ons bestaande reservaat, dat al bijna volledig bevoegd is om alle functies te vervullen, en de honderden beren, die nog op  gal-boerderijen gevangen zitten, zijn we de bouw van een tweede reservaat in het komende jaar aan het

Beerboerderijen in Vietnam.

In Vietnam worden nu meer dan 25 jaar (vanaf ongeveer 1989) Aziatische zwarte beren op beerboerderijen gevangen gehouden. Daarvoór werden de beren doodgeschoten en de gal uit het lichaam genomen. Maar iemand vond uit dat het economischer was de beren levend op te sluiten, zodat men elke dag gal kon aftappen. De dieren zitten in te kleine metalen kooien, niet groter dan de beer zelf.
 

Ze zijn beter bekend onder de naam ‘maanberen’ (één van de acht soorten beren ter wereld), zo genoemd om hun prachtige sikkelvormige geel/gouden markering op hun borst. Deze Aziatische zwarte beren worden dagelijks gemolken voor gal door middel van het diep inbrengen van roestige metalen katheters in de galblaas en/of via permanent open geïnfecteerde gaten in de maag van waaruit de het gal “druppelt”, de zogeheten “free dripping” methode. De beren leiden een leven van marteling voordat zij uiteindelijk een tergend langzame dood sterven als gevolg van chronische infecties.
 

Beren gekooid voor het leven, al langer dan 25 jaar...... Productie-boerderijen voor hun gal...... De tragische realiteit van beerboerderijen is het duidelijkst zichtbaar in de schokkend-slechte fysieke conditie van de beren – van Andrew, Freedom, Belton en Frodo met ontbrekende ledematen als gevolg van berenklemmen in het wild, tot Crystal en Gail waarvan de tanden zijn afgezaagd en nagels van klauwen barbaars voorgoed zijn afgehakt met als reden, dat gal melken dan gemakkelijker is. Verwondingen, als gevolg van de tralies van te kleine kooien, over de gehele lengte van hun toch al door pijn geteisterde lijven..... Hoofdwonden, die duiden op hun mentale trauma, dat zij jarenlang hebben moeten doorstaan, waarbij zij keer op keer hun hoofden tegen de tralies slaan in panische pogingen om hun verstandige geest te blijven stimuleren.