Uno

Animals Asia heeft dit onlangs bereikt  met de redding van een beer uit het district Phu Tho. Na 18 jaren in gruwelijke gevangenschap te hebben doorgebracht, is maanbeer Uno bevrijd van een leven waarin hij omgeven door 6 wanden, tussen ijzeren tralies, zonder luchtruim boven zijn hoofd en zonder gras onder zijn voeten. De Aziatische zwarte maanbeer Uno, is een van de 9 beren die bestemd waren om levenslang op de galboerderij in het gebied te blijven, volgens het Departement van Bosbescherming. Hij werd aan Animals Asia overhandigd door een gezin dat hem 18 jaar lang in een kooi opgesloten had gehouden. Uno is een van de vele beren die uw hulp nodig hebben. Wij vagen om uw donatie voor Uno`s herstel en voor ons werk om de berengal-industrie ook elders te beëindigen.

 

De redding van  Uno was een belangrijke stap in de richting van ons doel. Ze vond plaats op een afstand van slechts een paar minuten van de weg naar Phung Tuong Village, het grootste berengal-industriegebied, waar 146 beren in kooien zitten voor de gal-extractie.

Tuan Bendixsen, Directeur van Animals Asia Vietnam: “We hebben goede hoop dat deze vrijwillige overdracht van beer Uno maakt dat veel mensen anders gaan denken over de manier waarop beren worden gebruikt voor het winnen van gal. We hebben deze beer Uno genoemd om ons ervan bewust te maken dat hij één van de vele beren is die we moeten bevrijden om deze streken, en uiteindelijk heel Vietnam, galbeervrij te maken!”     

 

De redding van Uno zegt ook heel veel over de verbluffende kracht van liefdadigheid en idealisme, die door u is aangedreven. De verzorgers van Uno willen dat het dier een beter leven krijgt, en zij weten dat Animals Asia kan voorzien in alles wat Uno nodig heeft en verdient. Het vrijwillig afstaan van Uno is de beste soort van bevrijding, omdat dit aan alle galboeren laat zien dat er een andere, humanere manier manier is om vooruit te komen.

 

Animals Asia heeft een uitzonderlijk Memorandum van Begrip met de Vietnamese regering gesloten om de beren-gal-industrie  omstreeks 2022 te beëindigen  en over het hele land meer dan 400 beren een goed onderkomen te bezorgen,   

Beerboerderijen in Vietnam.

In Vietnam worden nu meer dan 25 jaar (vanaf ongeveer 1989) Aziatische zwarte beren op beerboerderijen gevangen gehouden. Daarvoór werden de beren doodgeschoten en de gal uit het lichaam genomen. Maar iemand vond uit dat het economischer was de beren levend op te sluiten, zodat men elke dag gal kon aftappen. De dieren zitten in te kleine metalen kooien, niet groter dan de beer zelf.
 

Ze zijn beter bekend onder de naam ‘maanberen’ (één van de acht soorten beren ter wereld), zo genoemd om hun prachtige sikkelvormige geel/gouden markering op hun borst. Deze Aziatische zwarte beren worden dagelijks gemolken voor gal door middel van het diep inbrengen van roestige metalen katheters in de galblaas en/of via permanent open geïnfecteerde gaten in de maag van waaruit de het gal “druppelt”, de zogeheten “free dripping” methode. De beren leiden een leven van marteling voordat zij uiteindelijk een tergend langzame dood sterven als gevolg van chronische infecties.
 

Beren gekooid voor het leven, al langer dan 25 jaar...... Productie-boerderijen voor hun gal...... De tragische realiteit van beerboerderijen is het duidelijkst zichtbaar in de schokkend-slechte fysieke conditie van de beren – van Andrew, Freedom, Belton en Frodo met ontbrekende ledematen als gevolg van berenklemmen in het wild, tot Crystal en Gail waarvan de tanden zijn afgezaagd en nagels van klauwen barbaars voorgoed zijn afgehakt met als reden, dat gal melken dan gemakkelijker is. Verwondingen, als gevolg van de tralies van te kleine kooien, over de gehele lengte van hun toch al door pijn geteisterde lijven..... Hoofdwonden, die duiden op hun mentale trauma, dat zij jarenlang hebben moeten doorstaan, waarbij zij keer op keer hun hoofden tegen de tralies slaan in panische pogingen om hun verstandige geest te blijven stimuleren.