ANBI - Algemeen nut beogende instelling.

Vanaf 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (anbi). Dient u voordat u een schenking doet eerst te controleren of (de door u gedane) schenkingen aftrekbaar zijn. ANBI Vanzelfsprekend dient de schenking aan een anbi ook te voldoen aan alle overige eisen van de Belastingdienst.

Uw giften aan Stichting save The Moonbears zijn fiscaal aftrekbaar (binnen de daarvoor geldende regels). Maar notarieel schenken biedt nog meer fiscaal voordeel en op deze manier helpt u de dieren.
Stichting Save The Moonbears heeft een ANBI - Algemeen nut beogende instelling. Giften >>>>