Strategisch plan Stichting Save the Moonbears!

1) De functie van Stichting Save the Moonbears

De Stichting Save the Moonbears ondersteunt Galberen in Azie, de Animals Asia organisatie gevestigd in (Hong Kong en Engeland) en de berenhandel in Thailand, Wildlife Friends Foundation (gevestigd) in Thailand. En ook Honden en katten in China en Europa.

De Stichting Save the Moonbears heeft tot doel de Nederlandse samenleving bewust te maken van het bestaan van de Kraagbeer, een bedreigde diersoort die ook wel Maanbeer wordt genoemd.
Ook wil de Stichting de Nederlandse samenleving bewust maken van de slechte omstandigheden waarin de beren worden gehouden. Tevens wil de Stichting Save the Moonbears het honden- en kattenleed in Azië onder de aandacht brengen in Nederland. Daarnaast zal de Stichting een financiële bijdrage leveren aan het belangrijke werk van de Animals Asia en WFFT organisatie.

2) De doelstellingen van Stichting Save the Moonbears.

Het uiteindelijke doel is een belangrijke bijdrage te leveren aan het behoud en de voortplanting van de Maanbeer wereldwijd. Deze bijdrage bestaat uit het geven van informatie over de leefsituatie en de slechte omstandigheden waaronder deze beersoort wordt geëxploiteerd voor het maken van medicijnen. Daarnaast heeft de Stichting als doelstelling de educatie en daarmee het respect te bevorderen voor deze beersoort, de redding activiteiten, de opvang en medische verzorging van geredde beren, alsmede het inzamelen van benodigde donaties voor uitvoering van de eerder genoemde activiteiten. Datzelfde geldt voor de honden en katten in Azië, en WFFT.

3) Activiteiten om de doelstellingen van Stichting Save the Moonbears te bereiken:

Het maken van een financieel plan. Welk bedrag aan donaties wil/dient de Stichting jaarlijks binnen te halen?   Kosten/baten.

Een onderverdeling maken in donaties voor beren en donaties voor honden en katten daar dit twee verschillende doelgroepen zijn. Sommige mensen geven eerder voor honden en katten dan voor beren en andersom.

Een organisatie schema maken. Wie heeft welke taken?

Een lijst van vrijwilligers beschikbaar stellen aan alle vrijwilligers, onderverdeeld per regio met de contact gegevens zodat activiteiten gecoördineerd kunnen worden.

Het verzamelen van informatie over vrije markten e.d. waar de Stichting haar werk kan promoten d.m.v. flyers, boeken, kado artikelen etc.

Een lijst maken met data van deze vrije markten en vrijwilligers inzetten. Hiervan een agenda maken waarvan elke vrijwilliger een kopie heeft en zo op de hoogte is.

Ook op de website informatie zetten over bij welk evenement/markt de Stichting aanwezig zal zijn.

Het houden van een jaarlijkse collecte met behulp van vrijwilligers.

De website actief houden en met grote regelmaat vernieuwen en aanvullen.

De website promoten via zoekmachines, link pagina’s e.d.
Het versturen van een maandelijkse nieuwsbrief naar leden.

Het werven van leden middels de website, flyers, aankondigingen in supermarkten, gratis weekbladen etc.

De organisatie Animals Asia:

Animals Asia Foundation (AAF) is opgericht door Jill Robinson in 1998.
Inmiddels heeft AAF wereldwijd kantoren gevestigd o.a. in China, UK, Duitsland, USA, Australië etc. In China en Vietnam heeft AAF Berenreddingcentrums, waar inmiddels al honderden beren gered zijn.
De missie van AAF is het verbeteren van de levenskwaliteit van de dieren in Azië; het stoppen van dierenleed en het herstellen van respect voor dieren.
 
De werkwijze van AAF bestaat uit 3 delen: ·Onderzoek: Het gebruik van de nieuwste veterinaire technieken, dier verzorging en wetenschap, het onderzoeken van leefgewoontes van de locale bevolking en daarbij het vinden van oplossingen voor de dieren. Onderhandelen: samenwerken met o.a. regeringen om zo tot win-win oplossingen te komen. Onderwijs: Ontwikkelen van fundamentele educatieprogramma's binnen de bestaande gemeenschap, met als lange-termijn doel, het gedrag van mensen tav dieren te veranderen, zodat mens en dier in harmonie en vreedzaam kunnen leven.
Animals Asia zet zich ook in om het honden- en kattenleed in Azië te stoppen!

Wildlife Friends Foundation Thailand.

WFFT is opgericht in 2001 door Edwin Wiek, een Nederlander die al sinds 1989 in Thailand woont, en daar tot 2000 een productie- en export bedrijf had. WFFT (in Thailand geregistreerd) heeft sinds haar start bijna 2,000 (wilde) dieren gered uit de illegale handel, van de “pet” ofwel huisdieren-handel en zelfs natuurrampen, alsmede gewonde dieren medisch verzorgd na ongelukken met bijvoorbeeld auto’s, hondenbeten, en meer natuurlijke omstandigheden als ziektes.

WFFT runt op dit moment een volledig naar Internationale standaard uitgerust wilde dieren hospitaal, een 29 hectaren groot opvangcentrum voor wilde dieren zoals grote katachtigen, apen, beren en ander wild, een opvangcentrum voor “gepensioneerde” olifanten, een rehabilitatie centrum voor gibbons, en een mobiel team van dierenartsen. WFFT is ook zeer actief bezig met onderzoek naar illegale handel in geheel Azië, in het bijzonder de handel in baby-olifantjes, tijgers en gibbon baby’s voor het toerisme, alswel de handel naar China.