Gupo markt in Korea

23 mei 2017 - Op weg naar China maakte ik een tussenstop  in Zuid-Korea, om verder aan ons programma te werken, o.a. aan de wetgeving inzake de hondenvlees-handel, een wetgeving die we proberen te introduceren in Zuid-Korea. Het grootste deel van de dag besteedden we aan gesprekken met de regering over ons voorstel Act HR 1406, inhoudende een verbod op de handel in honden- en kattenvlees en onze doelstelling om een soortgelijke wet door te voeren in Zuid-Korea. In de middag bezochten we de vleesmarkt in Gupo, om kracht bij te zetten aan onze betrekkingen met de eigenaren en de controlerende instantie.
 
Een van de 27 verkopers met wie we hebben samengewerkt inzake het Hernieuwingsplan van Gupo heeft zijn bedrijf al veranderd. De officiële opening vond twee weken geleden plaats. Het betrof een slachthuis dat meer dan 90 jaar bestaan had – dus zo`n  hels oord, waar duizenden dieren gemarteld zijn. Maar dat nu aan een nieuw leven begonnen is in de vorm van een gebouw waarin een detailhandel is gevestigd. Een nieuw begin, dat ons met hoop vervult! Toen ik het nieuwe gebouw voor het eerst zag, was het voor mij alsof ik `s morgens vroeg de zon aan de horizon zag opgaan. Op zo`n moment besef je heel even: dit is mogelijk, de zwarte duisternis is niet het enige dat ons omringt........ Met deze recente prestatie wensen we de eigenaar heel veel geluk! Hij heeft met zijn voorbeeld het bewijs geleverd dat beschaving niet gebonden is aan regels. En dat “traditie” haar bestaansrecht ontleent aan de morele waarden van diegenen die zo’n traditie voortzetten.
 
De foto`s tonen de situatie voor en na de vernieuwing. In de zaak heerste, zo te zien, een levendige drukte, en het was voor mij een grote eer om de eigenaar de hand te mogen schudden en hem te bedanken. Op het ogenblik werkt de architect aan het 3D-ontwerp, dat model staat voor de nieuwe markt. Als die eenmaal klaar is zullen  we met de eigenaren en de officiële instanties  bijeenkomen voor de onthulling.