THE SOUND OF ANIMALS

De dierenbeschermingsorganisatie The Sound of Animals (De stem van de dieren)  heeft meer dan 10 jaar geleden haar eerste stappen gezet, toen Michael Chour in Buriram, Thailand, aankwam. Meteen al werd zijn aandacht getrokken door de handel in hondenvlees, die toen nog wettelijk was toegestaan en gedreven werd in Thailand. In de loop van de jaren werd hij een pleitbezorger van de strijd tegen de consumptie van hondenvlees. Toen de handel in hondenvlees in Thailand bij wet verboden werd, zijn de honden uit de slachthuizen in het hele gebied vrijgelaten.

Nu maken we een snelle sprong naar de tegenwoordige tijd, en we zien dat circa  500 honden binnen een straal van 90 mijl dagelijks verzorging nodig hebben.  In 2017 kwam er een keerpunt voor de Sound of Animals door de bouw van het asiel The Blue Dream en de plannen om een stichting op te richten, zodat het werk van de afgelopen 10 jaar in de toekomst met dezelfde nadruk op zorg en liefde kon worden voortgezet, ten bate van de vele overlevenden van de voormalige slachthuizen en hun nakomelingen, en met het doel om te blijven strijden tegen de hondenvleeshandel in buurland Cambodja.

Het asiel The Blue Dream is een plek waar de honden eindelijk veilig zijn voor misbruik (verkeers)-ongelukken, en in de eerste plaats veilig voor de hondenvlees-handel, die dicht bij de grens tussen Thailand en Cambodja plaats vindt. Het asiel zal het mogelijk maken ziekten te behandelen en (uitbreiding) te voorkomen en een sterilisatie-programma op te stellen. Hierdoor zal er een begin worden gemaakt om aan de hand van alle donaties een systeem op te bouwen waarbij efficiĆ«nter gewerkt kan worden aan het bevrijden van honden uit de hondenvlees-handel in Cambodja, in plaats van een alsmaar groeiende populatie van zwervende en afgestane honden te voeden. The Sound of Animals  pleit ervoor om voorzieningen te blijven treffen voor alle honden waarover zij zich ontfermt en te blijven werken aan het afbouwen van de hondenvlees-handel overal in Cambodja.

Onze filosofie.

De alles-omvattende filosofie van The Sound of Animals wortelt in onze wens dat alle dieren waarvoor we zorgen een goed leven zullen leiden, met inbegrip van de dieren die de honden- en kattenvlees-handel overleefd hebben, en in de plicht die we  op ons genomen hebben om onze vriendschap en steun uit te breiden naar al diegenen die onze standpunten delen en naar de minder-bedeelden in onze gemeenschap. Menselijkheid houdt in: een warm hart hebben voor alles en iedereen. Daarom investeren we in de jeugd van vandaag, die draden van moraliteit wil weven in het kleed dat ons morgen zal verwarmen. Als we allemaal door dat verlangen bezield zijn, zullen alle levende wezens, waaronder ook de dieren en de oude mensen, leven in de hoop op toenemend mededogen en toenemende liefde.

 

 Doneer