STORM EN TORRENT

Weer zijn 2 galberen, die de kwellingen van dat misbruik overleefd hebben, gered. Ze zijn Storm en Torrent genoemd, als herinnering aan hen die verloren gingen in de overstromingen die onlangs Vietnam getroffen hebben.

Op dinsdag 3 november haastte zich het reddingsteam van Animals Asia naar een beren-boerderij in Ninh Dan Village in Phu Tho, ong. 65 km van het beren-reservaat van Animals Asia in Tam Dao National Park, om 2 beren te redden, die al vele jaren geleden ten behoeve van de berengal-industrie gevangen waren.  De avond voor de redding maakte het team de redding wagen met twee transportkooien klaar en alle benodigdheden die nodig zijn voor de redding, en in de vroege  ochtenduren begeleidde het team de truck naar de redding locatie in een minibus.
 
Toen het team aankwam zagen ze dat het om twee berinnen ging die minstens 20 jaar lang in kooien waren gehouden in een schuur met weinig zonlicht of ventilatie. Hoewel aanvankelijk meegedeeld dat een van de beren was mannelijk, bleek dat beide vrouwelijke beren die waren gehouden in kooien in een in een loods waar maar nauwelijks zonlicht en frisse lucht doordrong. Ondanks het feit dat  het aftappen van gal bij beren al tientallen jaren illegaal is in Vietnam, was toch op de gevelplaat  duidelijk te zien, dat het hier ging om een galboerderij, en ongetwijfeld zijn deze beren het grootste deel van hun leven onderworpen geweest aan herhaalde, geregelde en pijnlijke gal-extractie.

Eerst tilden we Storm uit haar kooi. Haar gezondheid scheen in alle opzichten heel goed, alleen heeft ze een vreemd-vervormde achterpoot. Daarin zit een kromming en het is niet goed te bepalen of die afkomstig is van een oude wond of breuk, die gebrekkig genezen is; de afwijking kan ook ontstaan zijn doordat ze zo`n groot deel van haar leven in een kleine kooi heeft doorgebracht. Over haar algemene gezondheidstoestand en over haar gebit mogen we tevreden zijn.

Ook de verdoving van Torrent gaf geen problemen. Helaas heeft ze een zeer slecht gebit: 2 gebroken hoektanden en een aantal kleinere gebroken tanden, en heel wat kalkafzetting op haar gebit. Verder lijkt ze ons wat mager.  Haar extreem-lange teennagels groeiden over haar voetzolen. Het is ons gelukt die nagels netjes kort te knippen; we hopen dan ook dat ze zich hierdoor prettiger zal voelen en makkelijker zal kunnen lopen.