1.HET OMLAAG BRENGEN VAN DE VRAAG NAAR GAL 

Wij richten ons op de gemeenschap van artsen die dit en andere traditionele geneesmiddelen voorschrijven, en op andere gebruikers van gal, met de bedoeling om het gebruik van bovengenoemde alternatieve middelen te bevorderen. In onze campagne, die wij voeren onder de naam “Genezen zonder te Schaden”, wenden wij ons tot diegenen die de traditionele geneeswijzen gebruiken en/of adviseren, én tot de ketens van onafhankelijke apothekers . We werken ook samen met pathologen en specialisten in leverkwalen in China en Vietnam, om bewijsmateriaal te verzamelen over de gevolgen voor de menselijke gezondheid bij het gebruik van bedorven gal van zieke beren uit de galboerderijen.

 Wij nemen geregeld deel aan conferenties om contact te leggen met artsen en om hen aan te moedigen om een contract te ondertekenen waarin zij zich verplichten geen berengal voor te schrijven en de alternatieve middelen sterk aan te bevelen. Ook willen wij een overzichtelijke registratie van de standpunten van artsen ten aanzien van berengal als geneesmiddel, en informatie welke artsen in het verleden berengal als geneesmiddel hebben voorgeschreven. 

Daar er in Zuid-Korea veel vraag is naar berengal, werken we samen met reisbureaus en dierenwelzijns-groepen, om toeristen ervan te doordringen dat het illegaal is om berengal, die in China of Vietnam is gekocht, mee te nemen naar Zuid-Korea.

In Vietnam hebben we ook contact met autoriteiten die de betreffende wet willen bekrachtigen bij toeristencentra, om bezoekers van dat land te laten weten dat het illegaal is om geld te betalen voor gal die op galboerderijen uit de lichamen van beren is getrokken.