2. De handel in Berengal

Alle ontwikkelingen die zich voordoen bij de handel in berengal en in ledematen van deze dieren houden wij nauwkeurig in het oog. Wij volgen de producenten, verkopers en consumenten op de voet en ons streven is: alle berichten inzake de locaties, de omvang en de werkzaamheden van deze industrie van dag tot dag bij te houden.

We werken samen met regeringen en met groepen die zich bezig houden met natuurbehoud om op de hoogte te blijven van de verkoop van de gal en de lichaamsdelen van beren in China en Vietnam, en van de illegale export van deze producten. Speciale medewerkers bezoeken in beide landen de winkels waar traditionele medicijnen verkocht worden, apotheken en ziekenhuizen, en verzamelen daarmee belangrijke gegevens over de levering van berenproducten en over schommelingen van vraag en prijzen.

We werken samen met  plaatselijke en landelijke autoriteiten om door middel van campagnes mensen aan het nadenken te zetten over de bestaande wetten aangaande het kopen en exporteren van berengal en om hen aan te sporen mee te werken aan de bekrachtiging van deze wetten.

Wij betalen het onderzoek naar de handel in berengal en de studie-verslagen over de werking van die handel op de populatie van wilde maanberen in China.