3. DE PUBLIEKE BEWUSTWORDING

Wij voeren op allerlei plaatsen in China en Vietnam campagne om de wreedheden van de handel in berengal aan het licht te brengen en op die manier steun te krijgen voor het beƫindigen van dit bedrijf. We plakken op veel plaatsen posters, we houden toespraken en voordrachten, op straat, in buurthuizen, in scholen en op traditionele medische hogescholen.

Wij leggen contacten met de media in China en Vietnam, ook op internationale basis, om zoveel mogelijk mensen ervan te overtuigen hoe barbaars de berengal-industrie te werk gaat. Betrokken beroemdheden helpen ons om de boodschap bij het publiek te brengen. Internet en sociale media zijn krachtige middelen geworden om het publiek te bereiken, en ze stellen ons in staat om iedereen bekend te maken met de gang van zaken en van de hulp die men kan verlenen.

Ook werken we samen met tientallen dierenwelzijnsgroepen en met meer dan 20 gezelschappen van studenten in heel China, om met elkaar de boodschap door te geven aan het publiek, door middel van manifestaties op straat, foto-tentoonstellingen, toneelstukken, posters en sociale media.