4. Regering en Politiek

Wij hebben ook contacten met de regering- autoriteiten, met woordvoerders van het publiek en met politieke partijen in China en Vietnam. Het is onze bedoeling om ook internationaal een stevige basis te leggen om de berengal-industrie voor altijd uit onze samenleving te verwijderen. Bepaalde geroutineerde personeelsleden wenden zich tot politieke, zakelijke, wetgevende en culturele leiders in Peking en Hanoi om belangstelling te wekken voor het lot van de galberen.

We worden ook gesteund door beroemheden, door deskundigen op wetenschappelijk terrein en door anderen invloedrijke personen. We blijven ons bewust van de wisselende zwaartepunten als het gaat om politieke en andere standpunten in China en Vietnam. Dit is van wezenlijk belang als we er zeker van willen zijn dat we de weg bewandelen om tot overeenstemming te komen over de vraag hoe we de berengal kunnen uitbannen.

Bij ons werk vinden veel activiteiten achter de schermen plaats, om vruchtbare gesprekken te voeren met allerlei regerings-departementen, groepen en personen die ons bijstaan bij het bereiken van ons doel: de afschaffing van de berengal-industrie.

Wij werken ook samen met de plaatselijke en nationale autoriteiten om op zoveel mogelijk plaatsen campagne te kunnen voeren met als onderwerp: de steun om de bestaande wetten tegen het kopen en exporteren van berengal te bekrachtigen.