DINGEN DIE U MOET WETEN OVER DE BERENGAL-INDUSTRIE

1. Berengal wordt voor medische doeleinden gebruikt, maar er bestaan alternatieve middelen die zonder wreedheden tot stand komen.

Berengal wordt al duizenden jaren gebruikt in traditionele Aziatische medicijnen. Deze gal bevat hoge doseringen ursodeoxycholic -zuur (UDCA), dat bekend staat als werkzaam ingrediënt bij de behandeling van problemen van de lever en de galblaas. Er bestaan echter allerlei synthetische en kruidenmiddelen die op elk moment beschikbaar zijn en dezelfde effecten hebben. Traditioneel-praktiserende artsen zijn het erover eens dat niemands gezondheid nadeel zal ondervinden als er geen berengal meer als geneesmiddel wordt toegepast.
 
In het verleden verkreeg men berengal door beren in het wild te bejagen en te doden, waarna men de galblaas uit het lichaam haalde. Op die manier was de berengal een zeldzaam en duur product, dat maar mondjesmaat gebruikt werd bij speciale gevallen op medisch gebied. In 1980 echter begon men de berengal-industrie te bedrijven door elke dag gal uit de beren te tappen zolang het dier leeft. Op dit moment worden naar schatting meer dan 12000 galberen gehouden op boerderijen in China en Vietnam.
 
2. De gal-extractie is zó wreed en pijnlijk dat we ons dat nauwelijks kunnen voorstellen.
De ingreep veroorzaakt onbeschrijfelijk lijden en blijvende gezondheidsproblemen bij deze lichamelijk en psychisch beschadigde dieren.
 
Er wordt gewerkt met verscheidene technieken, die elk uitzonderlijk wreed zijn. Terwijl de technieken in Vietnam verschillen van die in China, gaat het overal om dieren die opgesloten zitten in nauwe kooien.  De methoden variëren van de “vrije vloeistof-extractie” , waarbij de beer het leed wordt toegebracht van het dagelijks gebruiken van een gat in de galblaas, tot het plaatsen van een vaste katheter.
 
Same geplette kooien en metalen omhulsels van de dieren zijn nu in China verboden, maar worden daar waarschijnlijk nog steeds gebruikt in armere boerderijen. De beren groeien op in kooien die zo klein zijn dat na enige tijd hun lichamen daar precies in passen. De meeste beren hebben dan nog maar een paar tanden, doordat ze letterlijk knagend en kauwend proberen een opening in het traliewerk te maken waardoor ze hopen te ontsnappen.   
 
In China hebben sommige berengal-boerderijen voortplantings-programma`s, maar ze steunen op aanvulling van het aantal beren doordat er in de natuur gestroopt wordt.
 
De meeste galberen die in de boerderijen gevangen zitten lijden aan uitdroging en hebben constant honger (ze krijgen alleen eten tijdens de gal-extractie omdat ze dan stilliggen, hetgeen de extractie voor de boer vergemakkelijkt (!); het enige ‘verzetje’ dat de dieren hebben, het eten, wordt zo weer bedorven door de gruwelijke pijn van het aftappen van de gal). Bovendien lijden de meeste dieren aan verscheidene ziekten en kwaadaardige tumoren, waaraan ze uiteindelijk sterven.
 
3. De Chinese bevolking wil afschaffing van de berengal-industrie.
Uit een opinie onderzoek van 2011 door Animals Asia bleek dat ong. 87 % van de ondervraagde Chinezen de wrede praktijken van de berengal-industrie afwijst. Ook de medische sector is gekant tegen de berengal-industrie, terwijl duizenden apothekers beloofden nooit (meer) producten die berengal bevatten te zullen inkopen, als medewerking aan het programma “Genezen zonder te Beschadigen” van  Animals Asia.
 
Intussen heeft  Kai Bao, de grootste zelfstandige inkoper van berengal  onlangs laten weten dat ze een onderzoek doen naar alternatieven van berengal, met steun van de overheid. Hieruit mogen we opmaken dat de handel in berengal aan het afnemen is.
 
4. De berengal-industrie is in China nog wettelijk toegestaan, maar in Vietnam niet.
Helaas is deze industrie nog volledig legaal in China, zij het met regelgeving die tot doel heeft de ergste wreedheden van dit bedrijf enigszins terug te dringen. Deze regelgeving, die waarschijnlijk niet overal bekend is, wordt nogal eens ontdoken, tot dusver zonder dat degenen die de regels aan hun laars lappen vervolgd worden.
 
In Vietnam is sinds 1992 de berengal-industrie illegaal, maar vindt nog steeds plaats, via sluipweggetjes en doordat er ook nog steeds vraag naar is.
 
Na tientallen reddings acties en campagnes heeft Animals Asia het vertrouwen van de Vietnamese regering gewonnen en is deze organisatie een officiële partner van  de Vietnamese regering geworden bij de taak om de berengal-industrie in het hele land te beëindigen. Animals Asia en de Vietnamese regering willen omstreeks 2022 elke galbeer bevrijd hebben en alle berengalboerderijen gesloten.
 
5. We zullen onze strijd pas staken als de gehele berengal-industrie voor altijd uit de wereld is!
Sinds haar oprichting in 1998 heeft Animals Asia zonder ophouden campagne gevoerd om een eind te maken aan de berengal-industrie in China en Vietnam. Dank zij de niet-aflatende steun van mensen over de hele wereld zijn we erin geslaagd deze industrie uit haar donkere verborgenheid weg te halen en in het volle licht van de internationale verontwaardiging te plaatsen.
 
We hebben in China en Vietnam meer dan 600 galberen bevrijd uit de barbaarse boerderijen en hebben volledig de verplichting op ons genomen om deze wrede handel te stoppen. Met úw hulp zullen we deze gruwelijke wreedheden voorgoed een halt toeroepen.
 
Stem in met onze belofte en sluit u aan bij de beweging die wereldwijd op gang gekomen is om de berengalindustrie te verwijzen naar de geschiedenisboeken en een betere wereld te creëren voor al die nog steeds in kooien opgesloten en gruwelijk gekwelde beren, die snakken naar hulp en naar bevrijding.