DE VERZORGING VAN DE BEREN EN HET VERRIJKEN VAN HUN ‘THUIS’

 

Het verrijken van hun leefgebied is van groot belang voor de beren die opgevangen zijn binnen de omheining van het reservaat. Het opent hun de weg naar een leven vol bezigheden. Het biedt hun de mogelijkheid om te spelen, om zich te gedragen volgens hun natuurlijke behoeften.  Elementen die onmisbaar zijn voor hun lichamelijk en geestelijk welzijn.

 

De groepen die het beheer voeren over de beren in onze reservaten in China en Vietnam voorzien in die verrijking, die op elk punt flexibel is, zodat de beren steeds actief zijn en de belangstelling voor hun omgeving telkens  wordt gewekt. Ze hebben zelf van allerlei dingen om hen heen hun eigen verrijkings-speeltjes, huisjes en eetgerei gewrocht. Speeltjes en hapjes veranderen elke dag een beetje van plaats, zodat de beren steeds weer worden geprikkeld om alles te onderzoeken en naar eten te snuffelen.

 

Het Chinese team heeft de albums (hieronder) aangelegd om  ervaringen met anderen uit te wisselen en om op die manier de levens van de geredde beren nog prettiger te maken.