Hoop voor galberen in China?

HOOP VOOR GALBEREN IN CHINA?

Een Chinese politicus komt openlijk op voor een totale beëindiging van de berengal-industrie. In een wetsvoorstel dringt hij er bij China`s wetgevende macht op aan om het beleid van Vietnam en Zuid-Korea na te volgen, door te pleiten voor het algeheel stopzetten van de berengal-industrie.
Tijdens de bijeenkomsten van het Nationale Volkscongres in Peking – waar nieuwe wetsvoorstellen worden ingediend voor toetsing in het komende jaar – leverde een vertegenwoordiger van de provincie Hebei een voorstel in om de berengal-productie in China omstreeks het jaar 2035 volledig af te schaffen. Shi Minghai is vice-voorzitter van de Boeddhistische Vereniging van China, en lid van het Nationale Volkscongres van de provincie Hubei. Wetgevers, die moeten beslissen of dit voorstel in praktijk kan worden gebracht, hebben zich over zijn voorstel gebogen.
 
Zoals Minghai in zijn voorstel naar voren brengt, heeft het wrede gebruik van beren in de berengal-productie overal in China veel weerstand opgeroepen, maar hij waarschuwt ook dat, ondanks een besluit om in 2016 geen vergunning meer te geven aan nieuwe galberderijen, het illegale fokken en misbruik nog steeds voorkomen.
 
De stichter en uitvoerend directeur van Animals Asia, Jill Robinson, MBE (Brits onderdaan) zei het volgende: Dit is een opzienbarend voorstel, dat de deur opent naar een Chinese toekomst zonder berengal-industrie. We kunnen nog niet zeggen wanneer het voorstel zal worden aangenomen, maar het is wel bijzonder veelzeggend dat dit onderwerp de hoogste niveaus van China’s wetgevende kringen heeft bereikt, en dat het publiek ervan in kennis mocht worden gesteld!
 
Daar er nog minstens 10.000 beren in galberen-boerderijen gebruikt worden, zal het een uitzonderlijk moeilijke taak zijn om dit bedrijf in China uit te bannen, maar ik heb er het volste vertrouwen in, dat het moderne China beschikt over voldoende fondsen, deskundigheid en goede wil om deze opdracht tot een goed einde te brengen.
 
In zijn voorstel stelt Shi Minghai dat de medische effecten van berengal door de commerciële instellingen overdreven worden, en hij dringt er bij artsen dan ook op aan zich te concentreren op synthetisch gefabriceerde medicijnen, die geen dierlijke producten bevatten. Ook zegt hij ervan overtuigd te zijn dat de galberenhouderij de wilde berenpopulaties niet heeft beschermd, in tegenstelling tot de veelgehoorde claim van voorstanders en verdedigers van de berengalindustrie.
 
Behalve in China hebben ook Zuid-Korea en Vietnam grote galberenboerderijen, maar deze beide landen hebben de gelofte afgelegd om deze praktijk te beëindigen: In de zomer van 2017 heeft de Vietnamese regering een wettelijk partnerschap met Animals Asia aangekondigd, wat inhoudt dat de resterende 1000 galberen omstreeks 2022 bevrijd, en naar gespecialiseerde reservaten overgebracht zouden moeten zijn. De Zuid-Koreaanse regering heeft alle beren in gevangenschap gesteriliseerd om een einde te maken aan de wrede praktijk.
 
Bij zijn voorstel noemde Minghai Vietnam en Zuid-Korea als voorbeelden, met een beroep op China om hun voorbeeld te volgen.  Als het voorstel van Minghai wordt aangenomen, zal het fokken van beren (voor de gal-productie) in 2020 afgelopen zijn en zal, als de plannen zich verder uitbreiden tot een verbod op het aftappen van gal bij levende beren, bij elke beer op elke galboerderij  een microchip geïmplanteerd worden. Volgens deze berekening zou de hele berengal-productie omstreeks 2035 met wortel en tak  uitgeroeid moeten zijn
.
Een ander, belangrijk teken van de veranderde houding in China  tegenover de berengal-industrie is de mededeling van vorige week door het Agentschap voor Voedsel en Medicijnen, in de zuidwestelijk gelegen  Chinese stad Chongging,  dat het de verkoop van bepaalde berengal-producten {tijdelijk) heeft verboden in die stad, als straf voor leugenachtige reclame.
 
Animals Asia heeft zich sinds 1998 actief verzet tegen de handel in berengal in China en Vietnam en de oprichter van deze dierenbeschermings-organisatie, Jill Robinson, Brits onderdaan, wordt wereldwijd beschouwd als een autoriteit in dit opzicht sinds haar eerste onderzoek, in 1993,  naar de toestanden in de berengal-industrie.   
 
Tot nu toe zijn meer dan 600 beren door Animals Asia bevrijd – de meeste uit galboerderijen. Ruim 300 bevrijde beren genieten tegenwoordig van een leven zonder wreedheden, in grote, omheinde ruimten met frisse lucht, in de diervriendelijke reservaten in China en Vietnam.