Vietnam bereidt zich voor!

DE NATIONALE CENTRA VOOR BEVRIJDE GALBEREN GAAN ENTHOUSIAST AAN HET WERK, NU VIETNAM ZICH VOORBEREIDT OP HET VERBIEDEN VAN DE GALBERENBOERDERIJEN

28 juni 2018

Als officiële partner van de regering in de campagne om de gal-boerderijen  te sluiten, versterkt Animals Asia  de Vietnamese bevrijdings-centra en traint ze de medewerkers in het verzorgen van de geredde dieren.

In de zomer van 2017 tekenden Animals Asia en de Vietnamese regering een wettelijke overeenkomst, waarbij beide partners zich verplichtten tot samenwerking om letterlijk elke galberen-boerderij in het land te sluiten en alle beren naar een reservaat te brengen. Daar er honderden beren bevrijd zullen worden, moeten natuurlijk nieuwe reservaten opgezet worden, maar ook de reeds bestaande verblijven zullen versterkt moeten worden om al die bevrijde beren het leven te kunnen aanbieden waarop ze recht hebben.

Tuan Bendixsen, directeur van Animals Asia Vietnam: We werken samen met onze partners in de regering om ervoor te zorgen dat de door de staat beheerde bevrijdingscentra klaar zullen zijn om de beren op te vangen als de boerderijen beginnen met de sluiting. Wij willen absoluut het hoogst mogelijke peil van dierenwelzijn bereiken – ook al zijn de middelen beperkt – en dat vereist dat de medewerkers die de dieren verzorgen intensief getraind worden. We willen ons eigen reservaat als voorbeeld nemen, maar ook voorzien in de begeleiding en hulp die beide partners nodig hebben om hun deel van het werk voor de beren te kunnen uitvoeren. Met de zorg voor honderden beren om voor te zorgen is het van vitaal belang dat iedereen de vaardigheden heeft die nodig zijn om de beren de juiste verzorging te geven.

In de bergachtige noordelijke provincie Lao Cai ligt het Hoang Lie National Park. Een klein reddingscentrum op het terrein huisvest twee maanberen, één ervan bevrijd uit een galboerderij, de andere als jong beertje gered uit de handen van een stroper. In de levens van deze twee beren – Vi Hoa en Da Hoa – zijn aanzienlijke verbeteringen opgetreden nadat het personeel van het park het beren-reservaat van Animals Asia eerder dit jaar had bezocht om in de meest noodzakelijke vakbekwaamheden opgeleid te worden, zoals het werk in de landbouw, de manier waarop de grond vruchtbaar gemaakt wordt, de voeding van beren,  hoe men met ze moet omgaan om ze zoveel mogelijk van hun stress af te helpen.

Om kennis met de beren te maken, bezocht een team van Animals Asia in mei het park.

Sarah van Herpt, leider van de Afdeling Beren van Animals Asia: De omgang met de beren luistert heel nauw, omdat iedere beer een eigen karakter heeft en weer anders op andere dieren reageert. Bij de eerste ontmoeting moeten we heel zorgvuldig te werk gaan; beide dieren moeten zich op hun gemak voelen, en alle prikkels die tot agressie zouden kunnen leiden moeten vermeden worden.

De kennismaking werd enigszins bemoeilijkt doordat Vi Hoa en Da Hoa in leeftijd verschillen, en omdat vooral Da Hoa  nerveus is, daar ze als jong beertje uit het wild is weggeroofd door een stroper.

Sarah: De medewerkers van Hoang Lien hebben heel wat bereikt met Da Hoa. Sinds de laatste keer dat ik haar ontmoette is ze werkelijk uit haar schulp gekropen en opgebloeid tot een nieuwsgieriger dier, dat meer aandacht voor haar omgeving heeft.  In het begin verschool ze zich helemaal boven in haar hok als er mensen in de buurt waren, maar nu is ze totaal niet bang meer. Dankzij de goede behandeling door haar verzorgers is ze veel ontspannener. Je kunt haar zien spelen, en de verrijkende toestellen, die het team  deskundig heeft aangebracht, zien onderzoeken.

Nu Da Hoa meer naar buiten komt, is het duidelijk dat ze zich volledig heeft aangepast aan haar nieuwe leven. Het is een genot om toe te kijken hoe de beren met elkaar stoeien. en samen eten, zonder dat er ook maar iets van agressie optreedt.

Sarah: Het maakt een heel groot verschil in het leven van deze beren dat ze deel zijn geworden van de samenleving in het reservaat. Maanberen staan over het algemeen te boek als dieren die in de natuur een solitair leven leiden, maar gedwongen isolatie in gevangenschap is heel wat anders. We weten uit ervaring dat de omgang met soortgenoten een uitermate gunstige uitwerking heeft op bevrijde beren, doordat ze aangemoedigd worden om mee te doen en met andere beren te spelen.

De dierenartsen van Animals Asia zijn van plan om in de toekomst terug te gaan naar Hoang Lien om bij Vi Hoa en Da Hoa een volledig gezondheidsonderzoek te doen om vast te stellen of ze al of niet gehinderd worden door pijnlijke aandoeningen die bij puur-visueel onderzoek niet ontdekt is.

De Akte van Overeenkomst tussen Animals Asia en de Vietnamese regering is ook genoemd als de aanzet voor het Zuid-Aziatische land om een halt toe te roepen aan de markt voor illegale producten van wilde dieren, volgens de in 2017 gehouden Conferentie in Hanoi over deze illegale handel.

Het contract tussen de Vietnamese regering en Animals Asia zal ons laten zien dat de ong. 800 tot 1000 beren, die nu nog gevangen zitten, omstreeks 2022 overgebracht worden naar reservaten.

 

DONEER