Stichting Save The Moonbears: Anbi Jaarverslagen 2021 en 2022  Privacyverklaring

Stichting Save The Moonbears heeft een succesvol jaar achter de rug. De stichting, die zich inzet voor het welzijn van beren in Azië.

Financieel resultaat:

De stichting heeft in een positief financieel resultaat behaald. De inkomsten uit donaties en giften, waardoor de stichting meer geld kon doneren.

Projecten

Stichting Save The Moonbears steunt verschillende projecten in Azië. In China en Vietnam werkt de stichting samen met Animals Asia om beren te redden uit de berengalindustrie. In Thailand werkt de stichting samen met Wildlife Friends Foundation Thailand om beren en anderen dieren te beschermen en te rehabiliteren.

In 2021/2022 heeft Stichting Save The Moonbears de volgende projecten ondersteund:

In China en Vietnam beren gered uit de berengalindustrie.
In Thailand zijn apen gerehabiliteerd en sommige vrijgelaten in het wild.
In Azië zijn voorlichtingscampagnes gehouden om bewustwording te creëren over het dierenleed in de berengalindustrie.

Jaarverslag 2022 /  Jaarverslag 2021
 

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Stichting Save The Moonbears kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van onze stichting en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de stichting verstrekt. Stichting Save The Moonbears kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Stichting Save The moonbears verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan de stichting uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht dienstverlening.

HOE LANG DE STICHTING GEGEVENS BEWAART

De stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Stichting Save The Moonbears verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Help de beren van Stichting Save The Moonbears.

Stichting Save The Moonbears is een ANBI, wat betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn. Uw bijdrage helpt ons om de beren in Azië te redden en een beter leven te geven.

Hoe kunt u ons vinden bij de belastingdienst?

U kunt ons vinden bij de belastingdienst onder de naam "Stichting Save The Moonbears". Let op: u moet "moon bears" apart typen.

Wat zijn de voordelen van een ANBI-status?

Giften van particulieren aan een ANBI zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit betekent dat u een deel van uw gift terugkrijgt van de belastingdienst. Voor het totaal aan gewone giften geldt een drempel van 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten in box 1, 2 en 3, vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.

Giften van bedrijven aan een ANBI zijn aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.