AURORA

Nog maar enkele weken na haar bevrijding is de gezondheid van Aurora al flink vooruitgegaan, en is ze bezig met het verkennen van de grootste ruimte die ze ooit gekend heeHet nieuwe jaar heeft zonbeer Aurora een nieuw, fantastisch leven gegeven. Na 15 jaar als exotisch huisdier in een nauwe, kale kooi te hebben doorgebracht, werd Aurora in december 2018 door redders verlost en over een afstand van 1500 km naar ons reservaat gebracht.
In de weken daarna heeft deze vriendelijke zonbeer meer liefde ondervonden dan ooit tevoren en voor het eerst heeft ze ervan kunnen genieten een echte beer te mogen zijn in al haar doen en laten, nadat ze als jong beertje uit het wild was weggeroofd.
Ze is overgebracht naar een plekje binnenshuis om daar haar quarantaine van 45 dagen vol te maken. Haar nieuwe verblijf is vol speel- en leermateriaal en bouwsels om in te klauteren. Voor een beer die zoveel jaren van haar leven verstoken is geweest van alles wat haar zou kunnen prikkelen tot activiteit of nieuwsgierigheid, moet deze nieuwe omgeving wel een soort paradijs zijn! Zonberen  zijn dol op klimmen en Aurora kan dit nu voor het eerst in haar  leven naar hartelust doen!
 
Ze heeft in die korte tijd enorme veranderingen moeten verwerken, maar met haar zachte karakter heeft ze een groot vertrouwen in haar verzorgers.
 
Aurora is ook grondig onderzocht door dierenartsen. Die vermoeden dat ze een kleine galsteen heeft en aan arthritis lijdt. Gelukkig vereist noch het een noch het ander op het ogenblik een  operatieve ingreep of medicijnen, maar haar gezondheid zal scherp in de gaten worden gehouden, omdat waarschijnlijk in de toekomst toch een  behandeling noodzakelijk zal zijn. Haar gebit is er nogal slecht aan toe: doordat Aurora jagenlang ongeschikt voedsel heeft gekregen, heeft zich tandsteen  gevormd dat, als het niet wordt weggehaald, ernstige ziekte en pijn zou kunnen veroorzaken. Gelukkig is haar conditie al aanzienlijk verbeterd, doordat ze nu – met smaak – stevige groenten en vruchten kauwt, die deel uitmaken van haar dagelijks dieet.

Hartelijk dank voor uw steun aan Aurora want zonder uw hulp hadden wij dit niet mogelijk kunnen maken.