ONS BERENOPVANGCENTRUM IN VIETNAM

Verspreid over een oppervlakte van 11 ha. is er in het reservaat bijna 30.000 m2 half-wilde omheinde ruimte bestemd voor het stimuleren van natuurlijk gedrag bij de beren.  Er staan 5 dubbele berenhuizen, die elk 2 rijen aaneengesloten betonnen hokken bevatten. Elk van die rijen hokken heeft een deur die opent naar een grote omheinde tuin, met zwembadjes, bomen en allerlei bouwsels en meubeltjes,  allemaal om het herstel van de beren te ondersteunen.  Er zijn ook 2 huizen die geen opening naar buiten hebben, er is een gebied met een aantal tunnels met kooien, waarin beren kunnen verblijven om op te knappen na een operatie, en een afgesloten terrein met ruime kooien, waarin pas aangekomen beren gedurende hun quarantaine kunnen verblijven.
 
Daar de medewerkers van het reservaat geregeld jonge beren opvangen, die in beslag genomen zijn bij handelaren in wilde dieren of bij stropers, hebben we ook een huis van 280 m2 voor jonge beren gebouwd en verdeeld in 7 aparte afdelingen, met platformpjes als slaapplaatsen, aangepast aan de lichaamsgrootte van deze dieren. Hier kunnen de jonge beren verblijven tot ze groot genoeg zijn om te worden ondergebracht in de ruimere dubbele berenhuizen, waar ze kunnen samenwonen met de volwassen beren.   
 
De operatieruimte en het hospitaal zijn voorzien van apparatuur om dieren die onder narcose zijn onder controle te houden. Er is een draagbare ultrasone machine, er zijn instrumenten om ogen en gebitten te behandelen. Er is aangrenzend een laboratorium met alle voorzieningen om de geredde beren de beste kansen op herstel te geven.
 
Het Berenopvangcentrum van  Tam Dao is strikt volgens de richtsnoeren van de streek gebouwd, en in een bouwkundige stijl die past bij de omgeving en de plaatselijke gebruiken. We hebben ook 2 apparaten geïnstalleerd voor kringloop-productie van gebruikt water. Het systeem moet een dagelijkse capaciteit hebben van  7 cm3, waar het zowel gaat om water dat gebruikt is voor gewone huishoudelijke werkjes, als om water waarmee de verblijven van de beren zijn schoongemaakt. De behandeling vindt plaats in een natuurlijk-biologisch proces. Dit houdt in: het afzetten van drijvende stoffen en het afbreken van materialen die gebruik maken van bacteriën en zonlicht. Dat alles geeft ons de zekerheid dat onze werkwijze de lokale watervoorziening niet uitput of vervuilt.
 
Veel van de “verrijking” – bijv. de meubeltjes en het speelgoed – waarvan de beren plezier hebben in hun omrasterd leefgebied, is gemaakt van hout en ander materiaal uit deze streek, en door onze eigen afdeling Tuinbouw.
 
Als alles voltooid is, kan het Berenopvangcentrum 200 beren huisvesten.
 
DE BEREN
De volwassen beren die we in Vietnam opnemen, lijden aan verscheidene lichamelijke kwalen, zoals:
- een beschadigde galblaas,
- inwendig littekenweefsel in de onderbuik,
- galstenen door de gal-extractie,
- gebroken en geïnfecteerde tanden en kiezen, door ongeschikt voedsel en door het bijten op de tralies van de kooi
- ontbrekende voeten en andere ledematen, doordat de dieren in het wild (ruw en haastig) gevangen zijn,
- een reeks oogziekten,
- groei-achterstand van het beendergestel,
- arthritis en breuken,
- hartziekten,
- tumoren,
- gezwollen en gebroken voeten, door het staan op een ongelijke stalen bodem,
- geïnfecteerde huid en oren,
- ziekelijke toestand van het lichaam: van uitgemergeld tot zwaarlijvig,  doordat de dieren vrijwel niet konden bewegen en armzalig en verkeerd voedsel kregen.
 
Tot overmaat van ramp zijn veel geredde nieuwkomers ook angstig, agressief en apathisch.
 
Wij krijgen veel jonge beertjes die van de moeder zijn weggerukt voordat ze volledig gespeend zijn. Daar deze kwetsbare diertjes gauw in de stress schieten en erg schrikachtig zijn, moeten ze ondergebracht worden in een beschutte, rustige omgeving. En voor hun gezondheid moeten ze zorgvuldig uitgebalanceerd voedsel krijgen. Jonge beren moeten ook intensief aangemoedigd worden om bezig te zijn; er bevinden zich dan ook in hun huisjes speeltjes, en bouwsels om in te klauteren, alles, wat formaat betreft, aangepast aan hun nog onvolgroeide lichaampjes.
 
Behalve volwassen en nog jonge maanberen neemt het Vietnamese reservaat Maleise zonberen op, die als trekpleister gehouden zijn bij restaurants en andere plekken waar veel mensen samenkomen, en soms onderworpen werden aan gal-extracties. Deze beren hebben hun eigen aparte omheinde ruimtes in de opvang.
 
Ondanks de treurige toestand waarin veel beren in ons reservaat belanden, herstellen de meesten zich goed. Dit is gedeeltelijk te danken aan hun stoïcijnse en veerkrachtige aard, maar ook aan de vakbekwame, ervaren en toegewijde mensen die zich in het reservaat over hen ontfermen, de verzorgers, de dierenartsen, de verplegers en verpleegsters, de gedragsdeskundigen, de voedseldeskundigen, enz. enz., kortom, alle personeelsleden en vrijwilligers.