Geweldig Nieuws!

Vietnam heeft ingestemd met een project van Animals Asia om eindelijk de berengal-industrie in het hele land te beëindigen. De Akte van Overeenkomst geeft de punten weer die de basis vormen van de officiële afspraak tussen de onafhankelijke dierenbeschermingsorganisatie Animals Asia en het Vietnamese Departement van Bosbouw om samen te werken bij het bevrijden van de overgebleven galberen die op boerderijen over heel Vietnam nog in kooien zitten – het zijn er naar schatting ongeveer duizend!

 
Het document was getekend en gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling in Hanoi op woensdag 19 juli 2017.
 
De heer Cao Chi Cong, Algemeen Directeur en Afgevaardigde van het Vietnamese Departement van Bosbouw van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling, tekende de akte samen met de directeur en oprichter van Animals Asia, Jill Robinson.
 
Deze stap volgde op de overeenkomst tussen Animals Asia en de Vietnamese Vereniging van Traditionele Geneeskunde, die in 2015 is getekend, en waarin beide partijen zich verplichtten om omstreeks 2020  een definitief einde te maken aan het voorschrijven van berengal door praktiserende traditionele artsen.