1)Stichting Save the Moonbears: helpt beren en honden en anderen dieren die zwaar in nood zitten!

Inleiding:

Stichting Save The Moonbears: Helpt dieren in Nood!

Introductie:

Stichting Save The Moonbears is een Nederlandse organisatie die zich inzet voor het welzijn van beren en honden, evenals andere dieren in Azië die dringend hulp nodig hebben. Wij bieden cruciale financiële ondersteuning aan organisaties die actief zijn in het redden, verzorgen en rehabiliteren van dieren in nood.

Beren:

Animals Asia Foundation, is een organisatie gevestigd in Hong Kong en Engeland. Deze organisatie redt niet alleen beren uit de berengalindustrie, maar ook hebben zij een hondenproject. Daarnaast ondersteunen we de Wildlife Friends Foundation Thailand (WFFT), die beren redt uit schrijnende situaties in tempels, woningen, en de berenhandel, waar deze dieren worden mishandeld en misbruikt voor berensoepproductie.

Animals Asia:

Animals Asia redt beren uit de berengalindustrie in Azië. Wij bieden levenslange zorg aan geredde beren in onze bekroonde opvangcentra en werken aan het beëindigen van de industrie.

In Azië worden meer dan 10.000 beren in gevangenschap gehouden op berengalboerderijen. Deze beren worden mishandeld en uitgebuit voor hun gal, dat wordt verkocht als traditioneel medicijn. Dieren Azië redt beren uit deze industrie en biedt hen levenslange zorg in onze opvangcentra.

Op berengalboerderijen worden beren in kleine kooien gehouden, soms zo klein dat ze zich niet kunnen omdraaien of op handen en voeten kunnen staan. Ze worden gedwongen gal te produceren door middel van invasieve extractiemethoden, die enorme infecties veroorzaken. De meeste beren zijn uitgehongerd, uitgedroogd en lijden aan meerdere ziekten. Ze krijgen zeer weinig medische zorg en worden vaak gewoon achtergelaten om te verhongeren.

Animals Asia redt beren uit deze situatie en biedt hen een nieuwe kans op leven. In onze opvangcentra krijgen de beren de zorg die ze nodig hebben om te herstellen van hun mishandeling. Ze krijgen voldoende voedsel en water, en ze worden medisch behandeld. De beren kunnen in hun eigen tempo wennen aan een nieuw leven in vrijheid.

Wildlife Friends Foundation Thailand:

De beren worden gedrogeerd met alcohol en opium om ze tot overgeven te dwingen. Dit is een zeer pijnlijk en traumatiserend proces voor de beren.

De Wildlife Friends Foundation Thailand redt beren uit deze situaties en biedt ze een veilige en liefdevolle thuis in hun berenreservaat. In het reservaat krijgen de beren de zorg en aandacht die ze verdienen. Ze kunnen eindelijk weer in hun natuurlijke omgeving leven en zich vrij bewegen.

2) De doelstellingen van Stichting Save the Moonbears.

Het uiteindelijke doel is een belangrijke bijdrage te leveren aan het behoud en de voortplanting van de Maanbeer wereldwijd. Deze bijdrage bestaat uit het geven van informatie over de leefsituatie en de slechte omstandigheden waaronder deze beersoort wordt geëxploiteerd voor het maken van medicijnen. Daarnaast heeft de stichting als doelstelling:

1. het financieel steunen van educatie, en daarmee het bevorderen van respect voor deze (en andere) beersoorten, en voor dieren in het algemeen,

2. de reddingsactiviteiten, inclusief de opvang en medische verzorging van geredde beren, alsmede het inzamelen van benodigde gelden voor uitvoering van de eerder genoemde activiteiten. Dezelfde doelstellingen gelden voor de beren in Thailand (WFFT) en voor de honden en katten in Azië

Activiteiten ter realisatie van de doelstellingen van Stichting Save the Moonbears:

  1. Ontwikkelen van een financieel plan om een evenwicht te creëren tussen kosten en opbrengsten.
  2. Onderverdelen van donaties voor beren en donaties voor honden en katten, gezien dit twee verschillende doelgroepen betreft. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorkeuren van donateurs voor  specifieke dieren.Opstellen van een organisatieschema om duidelijkheid te verschaffen over de verdeling van taken binnen de organisatie.
  3. Beschikbaar stellen van een lijst met vrijwilligers, gesorteerd op regio, inclusief contactgegevens, om een effectieve coördinatie van activiteiten mogelijk te maken.
  4. Creëren van een overzicht van data met betrekking tot vrijmarkten en het inzetten van vrijwilligers. Op basis hiervan wordt een agenda samengesteld, waarvan elke vrijwilliger een kopie ontvangt om op de  hoogte te blijven. Actief beheren, vernieuwen en aanvullen van de website op regelmatige basis.
  5. Versturen van een maandelijkse nieuwsbrief naar donateurs om hen op de hoogte te houden van de voortgang en ontwikkelingen.
  6. Werven van nieuwe leden via de website, flyers, online promotie, multimedia en het organiseren van specifieke acties.