CEO Jill Robinson Animals Asia

Jill Robinson is de oprichtster van de Animals Asia Foundation.

Geboren en getogen in Engeland, was Robinson altijd al geĆÆnteresseerd in het welzijn van dieren. Als kind deed ze tijdens haar schoolvakanties vrijwilligerswerk in dierenartspraktijken. Halverwege de jaren tachtig verhuisde ze naar Hongkong, waar ze ging werken voor het International Fund for Animal Welfare, met de nadruk op werk in China en Zuid-Korea.

In 1993 bezocht Robinson een berenboerderij in China. Volgens Robinson werden in die tijd ongeveer 10.000 Aziatische zwarte beren gekooid op soortgelijke boerderijen, onder omstandigheden die door veel dierenwelzijnsorganisaties als afschuwelijk worden beschouwd. Op beerboerderijen wordt gal uit de galblaas van de beer gehaald voor gebruik in traditionele Chinese medicijnen. Volgens het Wereld Natuur Fonds leven er in China nog maar zo'n 15.000-20.000 Aziatische zwarte beren in het wild, waardoor ze in aanmerking zouden komen voor de hoogste bescherming die wordt beschreven in de Conventie over de Internationale Handel in Bedreigde Soorten. De Chinese autoriteiten schatten dat er meer dan 50.000 van de beren in het wild leven, wat de noodzaak voor hogere bescherming zou wegnemen.

Professor Peter Li is van mening dat Robinson "in der eentje de wereld heeft geattendeerd" op de wrede praktijk van het houden van beren. De daaropvolgende zeven jaar deed Robinson onderzoek naar de manier waarop de gal werd gebruikt en onderhandelde zij met de Chinese regering. In 2000 tekende het Sichuan Bosbouw Departement een belofte met de China Wildlife Conservation Association om 500 beren vrij te laten van de galboerderijen met de slechtste omstandigheden. Dit was de eerste keer dat een Chinese overheidsinstantie een officiƫle overeenkomst sloot met een dierenwelzijnsorganisatie. Om de vrijgelaten beren te huisvesten, richtte Robinson de Animals Asia Foundation op en vestigde een berenopvangcentrum in Chengdu. De stichting heeft sindsdien een soortgelijk opvangcentrum opgericht in Vietnam, waar ook honderden berengalboerderijen zijn.

In april 2014 kondigde Robinson als vertegenwoordiger van Animals Asia plannen aan om een berengalboerderij met meer dan 130 Aziatische zwarte beren in Nanning, China, om te bouwen tot een berenreservaat. De boerderij was onderdeel van Flower World, een staatstuinbouw- en landschapsarchitectuurbedrijf.

In 2017 kondigde Robinson een MOU aan samen met de plaatsvervangend algemeen directeur van de Vietnam Administration of Forestry, Cao Chi Cong, om tegen 2020 een einde te maken aan de berenboerderijen in Vietnam en samen te werken om de resterende 1.000 beren die nog in kooien zitten te redden. 19 Juni 2017 tekend Animals Asia een overeenkomst met de Vietnamese overheid om de laatste 1000 beren te redden in (2020) Maar door de Covid 19 kon Animals Asia niet verder met de bouw van het nieuwe berenopvangcentrum.