Bericht van Jill Robinson CEO Animals Asia

 

Dit schrijft Animals Asia in Duitsland terug:

Veel dank voor uw bericht! Ik ben blij dat u contact met ons heeft opgenomen! Ik heb uw mail doorgestuurd naar CEO Jill Robinson.
Voor de duidelijkheid zet ik hieronder het antwoord van Jill Robinson over de redding van de 5 beren:
 
“De ENV liet ons weten dat een boerderij in Tien Giang 5 galberen wilde afstaan. ENV bracht   ons in contact met de boerderij, en wij gingen een samenwerking aan met het Departement van Bosbescherming van Tien Giang en de eigenaar van de beren, om de reddingsactie te coördineren. ENV ontvangt geld van WAP, daarom kwam WAP met ENV op de eerste dag om foto’s te maken van onze reddingsactie. Deze redding was echter geheel georganiseerd en betaald door Animals Asia. Wij stellen het op prijs dat ENV zich met ons in verbinding heeft gesteld om de beren te bevrijden, wetende dat de dieren uitsluitend de allerbeste zorg ontvangen in ons reservaat.”
 
WAP steunt ENV met donatiegeld en ENV heeft ons op de hoogte gehouden van de redding van de 5 beren.  Zo liggen de feiten. Maar dat (WAP) World Animal Protection vroeger (WSPA) ENV ondersteunt, wil op zichzelf nog niet zeggen dat  WAP voor alle reddingen in Vietnam verantwoordelijk is of dat deze organisatie Animals Asia ondersteunt. WAP heeft met de betreffende brief veel mensen in verwarring gebracht.
 
Jill Robinson heeft een brief geschreven aan het bestuur van WAP, de gevolmachtigde en de CEO, waarin onze ernstige bezwaren genoemd worden. We moeten nu afwachten wat WAP hierover zegt.
 
Voor alle zekerheid heb ik bij Jill nog een keer over dit onderwerp navraag gedaan.

Dit is haar antwoord:
Ik zou natuurlijk niet spreken of schrijven over samenwerking met WAP, daar deze samenwerking niet bestaat. Evenmin werken we samen met ENV. Hun enige bijdrage in deze redding was, dat ze ons attent maakten op de bereidheid van een boer om zijn beren af te staan. Verder namen wij de hele reddingsactie alleen ter hand, met al het papierwerk en de documentatie, waarbij we al die tijd  uitsluitend samenwerkten met de overheidsdepartementen.

Wilt u ons alstublieft helpen om duidelijk te maken, dat we nóóit geld van WAP hebben ontvangen, en dat WAP nooit galberen in Vietnam gered heeft?
Heel veel dank, Jill
 

Beste Ciska,
Misschien is er een misverstand in het spel geweest, maar juist zoals Jill ook zegt: Er is geen samenwerking tussen WAP en AA. En WAP heeft nooit beren in Vietnam gered. Dat betekent dat, wanneer aanhangers aan WAP doneren, dit geld nooit bij ons aankomt.
Ik hoop, dat mijn antwoord en dat van Jill U verder helpen.
Hartelijke groeten , Mara ( Mara Finazzi) Animals Asia Duitsland.