Help de beren van Stichting Save The Moonbears.

Stichting Save The Moonbears is een ANBI, wat betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn. Uw bijdrage helpt ons om de beren in Azië te redden en een beter leven te geven.

U kunt ons vinden bij de belastingdienst onder de naam "Stichting Save The Moonbears". Let op: u moet "moon bears" apart typen.

Wat zijn de voordelen van een ANBI-status?

Giften van particulieren aan een ANBI zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit betekent dat u een deel van uw gift terugkrijgt van de belastingdienst. Voor het totaal aan gewone giften geldt een drempel van 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten in box 1, 2 en 3, vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.

Giften van bedrijven aan een ANBI zijn aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt.

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkingsrecht.

Help de beren van Stichting Save The Moonbears

Uw gift, hoe klein ook, helpt ons om de beren in Azië te redden en een beter leven te geven. U kunt uw gift overmaken via onze website. 

ANBI - Algemeen nut beogende instelling.

Vanaf 1-1-2008 zijn giften die gedaan worden aan een instelling voor een goed doel aftrekbaar van het belastbaar inkomen als die instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI). U dient altijd, voordat u een schenking doet, eerst te controleren of de instelling die u wilt begunstigen, een ANBI is. Vanzelfsprekend dient de schenking aan een ANBI ook te voldoen aan alle overige eisen van de Belastingdienst.
Uw giften aan Stichting save The Moonbears zijn fiscaal aftrekbaar (binnen de daarvoor geldende regels). Maar notarieel schenken biedt nog meer fiscaal voordeel, en op deze manier kunt u de dieren nóg beter helpen!

  Giften >>>>