Solo

Lily

Sweet Pea

Phuong

Scooby

Animals Asia, 1 Augustus 2019

Wat wij vonden bij onze onderzoeken naar de gezondheid van onlangs bevrijde maanberen was niets dan ziekte, pijn, en de gevolgen van uiterste wreedheden. Er moesten in totaal 18 zieke, rotte en gebroken tanden en kiezen verwijderd worden, waarbij niet kon worden vastgesteld wat de stropers (in dit opzicht) bij de dieren hadden aangericht – maar nu begint voor hen een nieuw leven! De maanberen Lily, Phuong, Sweet Pea en Scooby werden in juni van dit jaar bevrijd, nadat ze hun hele leven alleen maar ellende hadden gekend, eerst in circussen, daarna in de toeristen-industrie. Deze 4 beren verblijven nu veilig  in de quarantaine-afdeling van het Vietnamese reservaat van Animals Asia, waar ze herstellen van al het leed dat ze hebben doorgemaakt. De maanberin Solo heeft zich nu bij hen gevoegd. Zij was precies een week eerder bevrijd op een bouwterrein, waar ze terecht was gekomen nadat haar wettige “eigenaar” was gearresteerd, verdacht van agressie bij de drugshandel. De 5 geredde maanberen moeten nog een aantal van de 45 voorgeschreven weken in quarantaine blijven. Maar ze komen al wat meer op krachten, en voor het eerst in hun leven wordt zorg besteed aan hun welzijn. REDDING IN JUNI
Er zijn schokkende feiten aan het licht gekomen: de dieren zijn uitermate zwaar mishandeld en verwaarloosd, er heeft gal-extractie plaats gevonden, en er zijn bewijzen dat minstens 1 beer uit het wild is gestroopt. Het Hoofd van het Dierenartsen-team, chirurg Shaun Thomson, is zo attent om ons van dag tot dag op de hoogte te houden van de conditie van de beren.

Maanberen hebben onze hulp hard nodig. Zij zijn de meest speelse, maar ook de meest misbruikte beren op aarde, en niets van het leed dat hun wordt aangedaan is ooit ook maar enigszins nodig. Geen beer zou eindeloos mogen lijden door gal-extractie, of die nu wordt uitgevoerd voor de productie
van traditionele geneesmiddelen of om de berengal-industrie in stand te houden. De beren  zouden niet levenslang wreedheden mogen ondergaan om in het circus het publiek bezig te houden.