GROTE BLIJDSCHAP

NU DE EERSTE BEER ONGEZIEN GERED IS UIT DE HEL VAN DE LAATSTE VIETNAMESE GALBOERDERIJ IN PHUNG THONG

Jaren van werk hebben nu geleid tot de geheime redding van  de maanberin Amy, die meer dan 10 jaar lang geleden heeft door wreedheden en verwaarlozing. Op maandag 8 april 2019 heeft Animals Asia het dier in het verborgene bevrijd uit een galboerderij in het beruchte dorp Phung Thuong.
Het kleine dorpje in het grote gebied rondom de hoofdstad Hanoi houdt gewoonlijk 164 beren in kooien, ongeveer een kwart van alle beren die in het hele land in de meest ellendige omstandigheden opgesloten moeten leven.

Tot op heden vormden de galboeren een gesloten front tegen de aanbiedingen om de uitgemergelde dieren te bevrijden, maar de redding van Amy heeft de eerste bres geslagen in het besluit van dat front, dat de redding moest tegenhouden van heel wat meer beren, die juist zo snel mogelijk verzorgd moeten worden.

Directeur Tuan Bendixsen: “Phung Thunong is een kleine gemeenschap met een enorm groot probleem: de berengalindustrie. Iedereen kent er iedereen, en niemand wil de eerste zijn die uit de gelederen losbreekt om zijn beren af te staan aan de redders. We hebben jarenlang aan deze redding gewerkt, en uiteindelijk heeft dat toch resultaat opgeleverd. Om de druk op de plaatselijke gemeenschap te verlichten stemden we erin toe om Amy in het verborgene te bevrijden, omdat dat de grootste kans biedt dat andere boeren zich hierbij aansluiten en afstand doen van hun beren.

Het belangrijkste is nu, dat Amy in veiligheid is en dat we meteen kunnen beginnen haar de uiterst dringende aandacht te geven.”

Uit het eerste medische onderzoek is gebleken, dat Amy zwaar verwaarloosd, en daardoor uitgemergeld en getraumatiseerd is, en hevige pijnen lijdt.

Animal Asia`s vaste dierenarts, Kate Shipton: “Toen Amy bij ons aankwam, maakten we ons direct al zorgen over haar, omdat ze lusteloos en depressief was. Deze arme beer is ernstig ondervoed en haar spieren zijn voor het grootste deel afgestorven, doordat ze in die afgesloten ruimte van de kooi jarenlang niet zijn gebruikt. Ze mist ook een deel van haar tong door een ons onbekende verwonding, en ze heeft een zware ontsteking in haar bek. Er zal een uitgebreide gebitsbehandeling nodig zijn om een groot aantal gebroken  en zieke tanden te verwijderen.

Gelukkig vonden we niets dat zou wijzen op een tumor in haar beschadigde galblaas. We zullen alles doen om haar in kracht en gewicht te doen toenemen!”