Wij steunen Animals Asia

Animals Asia zet zich al jarenlang in voor het redden van beren die worden misbruikt voor hun gal en het beschermen van andere bedreigde diersoorten in Azië. Ze werken ook aan het bewust maken van het publiek over de noodzaak van dierenwelzijn en de impact van illegale handel in wilde dieren

Jill Robinson is de oprichtster van de Animals Asia Foundation.

Geboren en getogen in Engeland, was Robinson altijd al geïnteresseerd in het welzijn van dieren. Als kind deed ze tijdens haar schoolvakanties vrijwilligerswerk in dierenartspraktijken. Halverwege de jaren tachtig verhuisde ze naar Hongkong, waar ze ging werken voor het International Fund for Animal Welfare, met de nadruk op werk in China en Zuid-Korea.

In 1993 bezocht Robinson een berenboerderij in China. Volgens Robinson werden in die tijd ongeveer 10.000 Aziatische zwarte beren gekooid op soortgelijke boerderijen, onder omstandigheden die door veel dierenwelzijnsorganisaties als afschuwelijk worden beschouwd.

De eerste beren redding.

Wij waren heel erg nerveus toen de eerste geredde beren aan kwam op ons net geopende berenopvangcentrum in Chengdu China in 2000. Het was een koude avond in oktober, toen de vrachtauto arriveerde met drie beren, twee vrouwtjes en één mannetjes beer, dit was Andrew. Toen we het dekzeil weghaalde zagen we drie roestige verpletterende kooien. De beren waren zeer angstig, en hadden veel woede, grommen en haalde uit naar iedereen die maar ook in de buurt kwam.
In de derde kooi zat Andrew een rustige beer zegt Jill, net zo als toen zij voor het eerst op een galboerderij kwam, toen zij bij een beer zijn poot kon vast houden, die hij zelf uitstak vanuit zijn kooi, met van help mij, zo is Jill toen begonnen met het oprichten van Animals Asia. Zij kreeg ook een band met Andrew, en is ook een bekende beer geworden.