Award

Hi Ciska,
I wanted to get in touch as each year, we select our most special supporters to win one of our prestigious Supporter Awards. I am absolutely delighted to tell you that you will be receiving one of our Certificates of Achievement for your phenomenal and continued support through Stichting Save The Moonbears throughout 2019.  Your passion and sheer devotion to the cause is truly wonderful.
As you know, all of the funds you raise are hard at work transforming the lives of Asia’s most vulnerable animals and most abused bears on our planet, who have endured years of cruelty on bile farms. Seeing the updates of our recent rescues in Vietnam must fill you with a warm glow, knowing that you were and continue to be integral in ensuring that we can continue to change these beautiful animals lives, while also working to end this awful trade.
A huge thank you Ciska, you are absolutely AMAZING!

 

Hallo Ciska,
Wat ik je kom vertellen is het volgende:

Elk jaar kiezen we uit onze groep van heel speciale aanhangers iemand aan wie we  een van onze gezaghebbende Supporter Awards willen toekennen. Ik ben dolgelukkig jou te kunnen meedelen, dat jij een van onze Certificaten van Prestatie zult ontvangen voor je ongelooflijke, ononderbroken hulp aan de Stichting Save the Moonbears in 2019. We hebben de grootste waardering voor de passie en de onvermoeibare toewijding waarmee je al het werk, dat je taak nu eenmaal vereist, verricht.
 
Zoals je weet, wordt met al het geld dat je inzamelt hard gewerkt om de meest kwetsbare en de meest mishandelde beren van onze planeet, die jarenlang de wreedheden van de galboerderijen hebben moeten doorstaan, het nieuwe, gelukkige leven te geven waarop ze recht hebben.
De beschrijvingen van onze reddingsacties in Vietnam hebben je natuurlijk vervuld met een gevoel van warme dankbaarheid, vooral omdat je gesterkt wordt door de zekerheid, dat we deze prachtige dieren kunnen verlossen en helpen, terwijl we intussen doorgaan met onze acties om de afgrijselijke berengal-industrie te beëindigen.
 

We zijn je diep-dankbaar, Ciska, je bent er een uit duizenden!
 
Met hartelijke groeten,
 
Lianne Ottewell,