1) De functie van Stichting Save the Moonbears.
Stichting Save the Moonbears biedt financiële ondersteuning aan de galberen in Azie. Dit doen wij via de dierenwelzijnsorganisatie Animals Asia Foundation (gevestigd in Hong Kong en Engeland). Ook dragen wij financieel bij aan het werk voor de beren in Thailand, die gered worden uit erbarmelijke situaties in tempels en woningen, maar ook uit de berenhandel, waar beren verhandeld worden voor consumptie (o.a. berensoep). Dit doen wij via Wildlife Friends Foundation Thailand.(WFFT). Ook de honden en katten in heel Azié, die bij duizenden terechtkomen in de honden- en kattenvleeshandel helpen wij. Hiertoe ondersteunen wij meerdere oganisaties, Animal Aid Unlimited,World of Angels Foundation, Animal Asia, Save Korean Dogs, en ook honden in europa waar de nood hoog is.

Stichting Save the Moonbears heeft tot doel de Nederlandse samenleving kennis te laten nemen van het bestaan van de Kraagbeer (ook wel Maanbeer genoemd), en van de gruwelijk-slechte omstandigheden waarin deze (bedreigde) diersoort wordt gehouden en gebruikt. Tevens wil de Stichting Save the Moonbears het onvoorstelbare honden- en kattenleed in Azië onder de aandacht brengen in Nederland.

2) De doelstellingen van Stichting Save the Moonbears.

Het uiteindelijke doel is een belangrijke bijdrage te leveren aan het behoud en de voortplanting van de Maanbeer wereldwijd. Deze bijdrage bestaat uit het geven van informatie over de leefsituatie en de slechte omstandigheden waaronder deze beersoort wordt geëxploiteerd voor het maken van medicijnen. Daarnaast heeft de stichting als doelstelling: 1. het financieel steunen van educatie, en daarmee het bevorderen van respect voor deze (en andere) beersoorten, en voor dieren in het algemeen, 2. de reddingsactiviteiten, inclusief de opvang en medische verzorging van geredde beren, alsmede het inzamelen van benodigde gelden voor uitvoering van de eerder genoemde activiteiten. Dezelfde doelstellingen gelden voor de beren in Thailand (WFFT) en voor de honden en katten in Azië en europa.

3) Activiteiten om de doelstellingen van Stichting Save the Moonbears te bereiken:

Het maken van een financieel plan. Een balans vinden tussen kosten en baten.  

Een onderverdeling maken in donaties voor beren en donaties voor honden en katten, daar dit twee verschillende doelgroepen zijn. Sommige mensen geven eerder voor honden en katten dan voor beren en andersom.

Een organisatie-schema maken. Wie heeft welke taken?

Een lijst van vrijwilligers beschikbaar stellen aan alle vrijwilligers, onderverdeeld per regio, met de contactgegevens, zodat activiteiten gecoördineerd kunnen worden.

Het verzamelen van informatie over vrije markten e.d. waar de stichting haar werk kan promoten d.m.v. flyers, boeken, kado artikelen etc.

Een lijst maken met data van deze vrije markten en vrijwilligers inzetten. Hiervan een agenda maken waarvan elke vrijwilliger een kopie heeft en zo op de hoogte is.

Ook op de website informatie zetten over díe evenementen/markten waar de stichting aanwezig zal zijn.

Het houden van een jaarlijkse collecte met behulp van vrijwilligers.

De website actief houden en met grote regelmaat vernieuwen en aanvullen.

De website promoten via zoekmachines, link pagina’s e.d.

Het versturen van een maandelijkse nieuwsbrief naar leden.

Het werven van leden middels de website, flyers, aankondigingen in supermarkten, gratis weekbladen etc.

De organisatie Animals Asia.

Animals Asia Foundation (AAF) is opgericht door Jill Robinson in 1998. Inmiddels heeft AAF wereldwijd kantoren gevestigd, o.a. in China, UK, Duitsland, USA, Australië etc. In China en Vietnam heeft AAF Berenreddings- en opvangcentra, waar inmiddels al honderden geredde beren zijn opgenomen..
De missie van AAF is het verbeteren van de levenskwaliteit van de dieren in Azië; het stoppen van dierenleed en het herstellen van respect voor dieren.
 
De werkwijze van AAF bestaat uit 3 delen: ·1. Onderzoek: inzake het gebruik van de nieuwste veterinaire technieken, dierverzorging en wetenschap, het onderzoeken van leefgewoontes van de lokale bevolking en het vinden van diervriendelijke oplossingen die het beste bij die leefgewoontes passen.. 2. Onderhandelen:: samenwerken met o.a. regeringen om zo tot win-win-oplossingen te komen. 3. Onderwijs: het ontwikkelen van fundamentele educatieprogramma's binnen de bestaande gemeenschap, met als lange-termijn-doel: het gedrag van mensen t.a.v. dieren te veranderen, zodat mens en dier in harmonie en vreedzaam kunnen samenleven. Animals Asia Foundation is de enige organisatie ter wereld die op effectieve wijze werkt aan de bevrijding en opvang van galberen, en aan het beëindigen van de berengalindustrie.

Wildlife Friends Foundation Thailand     

WFFT is opgericht in 2001 door Edwin Wiek, een Nederlander die al sinds 1989 in Thailand woont, en daar tot 2000 een productie- en exportbedrijf had. WFFT (in Thailand geregistreerd) heeft sinds haar start bijna 2,000 (wilde) dieren gered uit de illegale handel, van de “pet”-  ofwel huisdieren-handel en zelfs in geval van natuurrampen. Ook heeft hij veel gewonde dieren medisch verzorgd na bijv. verkeersongelukken, hondenbeten, en ziektes.

WFFT runt op dit moment een volledig volgens internationale standaard uitgerust  hospitaal voor wilde dieren, een 29 hectare groot opvangcentrum voor wilde dieren, zoals grote katachtigen, apen, beren en ander wild, een opvangcentrum voor “gepensioneerde” olifanten, een rehabilitatie-centrum voor gibbons, en een mobiel team van dierenartsen. WFFT is ook zeer actief bezig met onderzoek naar illegale handel in geheel Azië, in het bijzonder de handel in baby-olifantjes, tijgers en gibbonbaby’s, zowel voor het toerisme als voor de handel naar China.