1200 kilometer naar de vrijheid

1.200 km naar de vrijheid.

Gisteren beleefden we een historisch moment, toen de beerboerderij in Nanning, waar wij al een jaar mee bezig waren, aan ons werd overgedragen. Nu kunnen wij aan de slag. Onze eerste prioriteit zal zijn, om eerst de 28 ziekste beren over te brengen naar ons opvangcentrum in Chengdu. Op 4 mei krijgen zij een gezondheidsonderzoek, en de volgende dag worden zij overgebracht. De reis zal drie dagen duren. Elke beer zal worden verdoofd en gecontroleerd voor zij in de transportkooien gaan. De kooien worden op de trucks geladen, en de reis van 1200 km kan beginnen. Op acht mei zullen zij aankomen op ons berenopvangcentrum. De chauffeurs rijden de hele nacht door, zij stoppen alleen om de beren te voeden.

Beerboerderijen in China

Door heel China worden al meer dan 25 jaar (vanaf ongeveer 1989) Aziatische zwarte beren gevangen gehouden. Daarvoór werden de beren doodgeschoten en de gal uit het lichaam genomen. Maar iemand vond uit dat het economischer was de beren levend op te sluiten, zodat men elke dag gal kon aftappen. De dieren zitten in te kleine metalen kooien, niet groter dan de beer zelf. Op dit moment is het officiële overheidscijfer van gevangen gehouden beren in China rond de 7000 “boerderij” beren.

Ze zijn beter bekend onder de naam ‘maanberen’ (één van de acht soorten beren ter wereld), zo genoemd om hun prachtige sikkelvormige geel/gouden markering op hun borst. Deze Aziatische zwarte beren worden dagelijks gemolken voor gal door middel van het diep inbrengen van roestige metalen katheters in de galblaas en/of via permanent open geïnfecteerde gaten in de maag van waaruit het gal “druppelt”, de zogeheten “free dripping” methode. De beren leiden een leven van marteling voordat zij uiteindelijk een tergend langzame dood sterven als gevolg van chronische infecties.

Beren gekooid voor het leven, al langer dan 25 jaar...... Productie-boerderijen voor hun gal...... De tragische realiteit van beerboerderijen is het duidelijkst zichtbaar in de schokkend-slechte fysieke conditie van de beren – van Andrew, Freedom, Belton en Frodo met ontbrekende ledematen als gevolg van berenklemmen in het wild, tot Crystal en Gail waarvan de tanden zijn afgezaagd en nagels van klauwen barbaars voorgoed zijn afgehakt met als reden, dat gal melken dan gemakkelijker is. Verwondingen, als gevolg van de tralies van te kleine kooien, over de gehele lengte van hun toch al door pijn geteisterde lijven..... Hoofdwonden, die duiden op hun mentale trauma, dat zij jarenlang hebben moeten doorstaan, waarbij zij keer op keer hun hoofden tegen de tralies slaan in panische pogingen om hun verstandige geest te blijven stimuleren.