130 Galberen worden gered !

Vandaag kregen wij een heel bijzonder bericht door van onze collega’s van Animals Asia.

Een complete galberen-boerderij in China met maar liefst 130 beren, zal in zijn geheel worden overgenomen door onze moeder- organisatie. Deze zal dan vervolgens worden omgebouwd tot een  educatief berenopvangcentrum.
In de omgeving van de Chinese stad Nanning zaten de 130 dieren vanaf hun geboorte in deze boerderij in veel te kleine kooien opgesloten. Zij leken daar de rest van hun leven in verschrikkelijke omstandigheden te moeten blijven leven.

De boer fokte deze beren om hun gal te kunnen aftappen. Maar het was zijn dochter, die hem op andere gedachten bracht. Zij is een groot dierenliefhebber en overtuigde haar vader om met deze wreedheden te gaan stoppen. Er werd contact opgenomen met Animals Asia en die konden deze grote boerderij overnemen voor een redelijk bedrag. Zij staan nu voor de grote uitdaging, om deze voormalige galboerderij om te zetten in een beren-opvangcentrum in combinatie met een educatief centrum. Door de goede samenwerking met de lokale Chinese autoriteiten zal dit nieuwe opvangcentrum zelfs banen gaan opleveren aan negen landarbeiders. Zij worden omgeschoold tot berenverzorgers.

Is dit geen geweldig mooi nieuws?

Is dit geen geweldig mooi nieuws?

Beerboerderijen in China

Door heel China worden al meer dan 25 jaar (vanaf ongeveer 1989) Aziatische zwarte beren gevangen gehouden. Daarvoór werden de beren doodgeschoten en de gal uit het lichaam genomen. Maar iemand vond uit dat het economischer was de beren levend op te sluiten, zodat men elke dag gal kon aftappen. De dieren zitten in te kleine metalen kooien, niet groter dan de beer zelf. Op dit moment is het officiële overheidscijfer van gevangen gehouden beren in China rond de 7000 “boerderij” beren.

Ze zijn beter bekend onder de naam ‘maanberen’ (één van de acht soorten beren ter wereld), zo genoemd om hun prachtige sikkelvormige geel/gouden markering op hun borst. Deze Aziatische zwarte beren worden dagelijks gemolken voor gal door middel van het diep inbrengen van roestige metalen katheters in de galblaas en/of via permanent open geïnfecteerde gaten in de maag van waaruit het gal “druppelt”, de zogeheten “free dripping” methode. De beren leiden een leven van marteling voordat zij uiteindelijk een tergend langzame dood sterven als gevolg van chronische infecties.

Beren gekooid voor het leven, al langer dan 25 jaar...... Productie-boerderijen voor hun gal...... De tragische realiteit van beerboerderijen is het duidelijkst zichtbaar in de schokkend-slechte fysieke conditie van de beren – van Andrew, Freedom, Belton en Frodo met ontbrekende ledematen als gevolg van berenklemmen in het wild, tot Crystal en Gail waarvan de tanden zijn afgezaagd en nagels van klauwen barbaars voorgoed zijn afgehakt met als reden, dat gal melken dan gemakkelijker is. Verwondingen, als gevolg van de tralies van te kleine kooien, over de gehele lengte van hun toch al door pijn geteisterde lijven..... Hoofdwonden, die duiden op hun mentale trauma, dat zij jarenlang hebben moeten doorstaan, waarbij zij keer op keer hun hoofden tegen de tralies slaan in panische pogingen om hun verstandige geest te blijven stimuleren.