Weer een beer gered in Vietnam

 

Onlangs is er door Animals Asia weer een reddingsactie van een galbeer uitgevoerd in het Vietnamese Danang, op een afstand van 800 km van het dierenwelzijns-reservaat bij Hanoi. Het dier is een 13 jaar oude berin en waarschijnlijk is ze als jong beertje gevangen genomen en heeft ze sindsdien in een kooi gezeten. We mogen aannemen dat de beer gehouden is voor het aftappen van de gal, zoals met al deze bevrijde beren het geval is, maar het team kan hiervan pas zeker zijn, als zij na terugkomst een grondig medisch onderzoek hebben verricht. Wat we wèl weten is dat deze beer een afschuwelijk-lange tijd in een kooi opgesloten heeft gezeten, en het team ziet er verlangend naar uit haar een ander leven te geven.

 

 

Het heeft het team 2 dagen reizen gekost om terug te zijn in het reservaat, waar de beer in quarantaine is geplaatst en daarna is er onmiddellijk met de medische verzorging begonnen. In het afgelopen jaar 2015 zijn er door het team in Vietnam 41 galberen bevrijd.  Hiervan zijn er 33 uit de provincie Quang Ninh, waar het houden van beren voor de gal nu definitief stopgezet is.  De bovengenoemde berin zal de 162ste zijn die door Animals Asia in heel Vietnam bevrijd is. Daarvan worden er nog 150 verzorgd in het reservaat van het National Park van Tam Dao. Men schat dat er in geheel Vietnam nog steeds ca. 1200 beren in kooien opgesloten zitten voor de gal-industrie.

In China, waar zeker nog tienduizend galberen in kooien leven, heeft Animals Asia tot nu toe 417 dieren bevrijd.

 

U ziet er blijft nog genoeg werk te doen en uw steun blijft van het grootste belang.
Zonder uw donaties kan het Animals Asia team niets doen...

Beerboerderijen in Vietnam.

In Vietnam worden nu meer dan 25 jaar (vanaf ongeveer 1989) Aziatische zwarte beren op beerboerderijen gevangen gehouden. Daarvoór werden de beren doodgeschoten en de gal uit het lichaam genomen. Maar iemand vond uit dat het economischer was de beren levend op te sluiten, zodat men elke dag gal kon aftappen. De dieren zitten in te kleine metalen kooien, niet groter dan de beer zelf.
 

Ze zijn beter bekend onder de naam ‘maanberen’ (één van de acht soorten beren ter wereld), zo genoemd om hun prachtige sikkelvormige geel/gouden markering op hun borst. Deze Aziatische zwarte beren worden dagelijks gemolken voor gal door middel van het diep inbrengen van roestige metalen katheters in de galblaas en/of via permanent open geïnfecteerde gaten in de maag van waaruit de het gal “druppelt”, de zogeheten “free dripping” methode. De beren leiden een leven van marteling voordat zij uiteindelijk een tergend langzame dood sterven als gevolg van chronische infecties.
 

Beren gekooid voor het leven, al langer dan 25 jaar...... Productie-boerderijen voor hun gal...... De tragische realiteit van beerboerderijen is het duidelijkst zichtbaar in de schokkend-slechte fysieke conditie van de beren – van Andrew, Freedom, Belton en Frodo met ontbrekende ledematen als gevolg van berenklemmen in het wild, tot Crystal en Gail waarvan de tanden zijn afgezaagd en nagels van klauwen barbaars voorgoed zijn afgehakt met als reden, dat gal melken dan gemakkelijker is. Verwondingen, als gevolg van de tralies van te kleine kooien, over de gehele lengte van hun toch al door pijn geteisterde lijven..... Hoofdwonden, die duiden op hun mentale trauma, dat zij jarenlang hebben moeten doorstaan, waarbij zij keer op keer hun hoofden tegen de tralies slaan in panische pogingen om hun verstandige geest te blijven stimuleren.